NPB019 – Vybrané statě z vodárenství

Anotace předmětu

Předmět navazuje na předměty Vodárenství a Čerpací stanice v bakalářském studiu a zaměřuje se na vybrané problémy v oboru zásobování pitnou vodu. V oblasti dopravy vody to je zejména problematika ztrát vody a způsobu jejich vykazování a hodnocení, hodnocení technického stavu vodovodních sítí a plánování rekonstrukcí vodovodů, hydraulické spolehlivosti vodovodních sítí a implementace teorie analýzy rizik v tomto oboru. V oblasti úpravy vody jde zejména o nové poznatky v oblasti ochrany vodních zdrojů, filtrace, desinfekce pitné vody, chemického hospodářství úpraven, membránových technologií a celkového navrhování úpraven vod.
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu:

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Přednášky:

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Cvičení:

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Studijní materiály jsou k dispozici na cloudovém úložišti ve službě OneDrive.