NPA018 – Vodohospodářský management

Anotace předmětu

Základy teorie managementu (plánování, organizování, personalistika, vedení, kontrola) s přihlédnutím k moderním a aktuálním manažerským trendům a metodám. Obecné i aktuální poznatky teorie a praxe managementu s přihlédnutím na potřeby odvětví vodního hospodářství, resp. životního prostředí. Důraz se klade na praxí ověřené managerské techniky a postupy. Základy marketingu (zákaznická orientace, marketingový mix, práce s veřejností atd.). Seminární práce na téma strategie, organizačního uspořádání, plánu obsazení, kontrolního systému a marketingové orientace zvolené nebo zadané firmy.
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu, přednášky

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Cvičení

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA