Ceny a soutěže

Diplomové (resp. bakalářské) práce je možné na základě doporučení vedoucího práce či komise při státních závěrečných zkouškách přihlásit do následujících soutěží:

  • Cena J. S. Čecha – vyhlašovatel Hydrotech s.r.o.
  • Cena Nadačního fondu prof. Šerka
  • Cena ČKAIT