Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství


Název projektu

Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství

Zadavatel

MŠMT

Evidenční číslo

CZ.04.1.03/3.2.15.1/0078

Zakázka FAST

ES 1250782

Odpovědný řešitel

Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Spoluřešitel

SOVAK
Vodní hospodářství 

Doba řešení

2005 – 2007

Stránky projektu

http://www.cvvh.cz/