CARE-W (Computer Aided REhabilitation of Water networks)


Název projektu

CARE-W (Computer Aided REhabilitation of Water networks)

Zadavatel

EU – 5. rámcový program

Evidenční číslo

1-ct-2000-00053

Zakázka FAST

RU1242531

Odpovědný řešitel

Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Doba řešení

2001 – 2005