BPA015 – Hospodaření s vodou v budovách

Anotace předmětu

Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Přednášky

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.  (PH)

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.   (JR)

 1. Úvod, legislativa (zákon o vodách, o vodovodech a kanalizacích). PH
 2. Pitná voda v budovách – požadavky, výpočet. JR
 3. Odpadní voda v budovách – požadavky, výpočet. PH
 4. Srážková voda – požadavky, výpočet. PH
 5. Šedé vody – požadavky, výpočet. PH
 6. Vnitřní kanalizace – gravitační, tlakové a podtlakové systémy. JR
 7. Čerpací technika, regulátory odtoku. JR
 8. Technické řešení a přehled zařízení pro hospodaření se srážkovými vodami. PH
 9. Retence dešťových vod. PH
 10. Vsakování dešťových vod. JR
 11. Způsoby čištění odpadních vod, kořenové a domovní čistírny odpadních vod. PH
 12. Zelená infrastruktura. Zelené a modré střechy, vodní náměstí a akumulace vod. JR
 13. Ukázky z realizovaných staveb I. JR

Cvičení

Ing. Jan Ručka, Ph.D.