BPA010 – Obnova vodohospodářské infrastruktury

Anotace předmětu

Předmět se zabývá problematiku koncepčního řešení sanace vodohospodářských trubních systémů (vodovody, kanalizace), metodami průzkumu stávajícího stavu, metodami plánování rekonstrukcí uvedených sítí, metodami bezvýkopových technologií používaných v současné době k sanaci vodovodních a kanalizačních sítí se zaměřením na lokální opravy, celkové opravy řadů ve stávající i nové trase a opravy objektů. Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu, přednášky

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Cvičení

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Podmínky udělení zápočtu

  • Aktivní účast na cvičení
  • Odevzdání všech zadaných příkladů
  • Prezentace překladu odborného článku
  • Dosažení minimálního počtu bodů dle systému hodnocení
  • Nejvýše 2 absence na cvičení