BPA005 – Projekt vodárenství

Anotace předmětu

V rámci předmětu si studenti rozšiřují teoretické znalosti a procvičují praktické projekční dovednosti, které jsou získávány především v předmětu Vodárenství. Studenti řeší komplexní projekt zásobování pitnou vodou ve vybrané obci menší velikosti, avšak na reálném území a každý s individuálním zadáním. Studenti se postupně zabývají řešením jímání vody, úpravou vody, akumulací, čerpáním a dopravou vody. Zpracované řešení odevzdávají formou projektové dokumentace.

Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu:

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Cvičení:

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Podmínky k zápočtu, hodnocení předmětu

  • Docházka – jsou akceptovány max. 2 absence, větší počet absencí je přípustný pouze v případě nemoci (pak je vyžadováno potvrzení pracovní neschopnosti od lékaře)
  • Aktivní účast na cvičeních
  • Odevzdání všech požadovaných příloh projektu v požadovaném rozsahu a úpravě v zápočtovém týdnu, a to vždy v rozvrhových jednotkách, do nichž je student zapsán.

Rozsah příloh bude upřesněn vyučujícími. Přílohy se odevzdávají v tištěné verzi v předepsané složce. Přílohy projektu budou jednotlivě hodnoceny známkou A-F. Celková klasifikace předmětu zohledňuje průměr hodnocení jednotlivých příloh příloh a aktivitu studenta na cvičení.

Přílohy