AquaLINGUA


Název projektu

AquaLINGUA

Zadavatel

Leonardo da Vinci 

Evidenční číslo

F/01/B/PLA-118204

Zakázka FAST

LD1242111

Odpovědný řešitel

Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Doba řešení

2002 – 2005

Stránky projektu

Aqualingua