Analýza rizik vodárenských systémů a tvorba Water Safety Plan

 

Vzdělávací aktivity celoživotního vzdělávání

Analýza rizik vodárenských systémů a tvorba Water Safety Plan

jednodenní odborný seminář

Datum a místo

12.5.2011 (vždy 9-15 hod)

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně

Cena

2600 Kč/den bez DPH (pro členy ČKAIT sleva 5%)

Anotace

Specializovaný jednodenní seminář z oblasti vodárenství zaměřený na problematiku rizikové analýzy a zajištění bezpečné dodávky vody (Water Safety Plan)

 

  1. Obecná teorie rizikové analýzy, metody kvantifikace a hodnocení rizik
  2. Implementace analýzy rizik do sektoru zásobování pitnou vodou, metodika stanovení a hodnocení rizik vodárenských systémů, metodika tvorby Water Safety Plan, vysvětlení práce s aplikací WaterRisk
  3. Projekt WaterRisk – demo projekt rizikové analýzy vodárenských distribučních systémů

Popis

Odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků (CŽV) ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku rizikové analýzy u veřejných vodovodů. Kurz poskytne přehled nejnovějších poznatků a metod pro identifikaci, kvantifikaci a hodnocení rizik veřejných vodárenských systémů. V rámci kurzu se účastnící seznámí s aplikací WaterRisk a vytvoří vlastní demo projekt rizikové analýzy. Je určen zástupcům vlastníků vodohospodářské infrastruktury, pracovníkům municipalit a státní správy, pracovníkům společností vodovodů a kanalizací a projekčních kanceláří. Účastníci semináře obdrží osvědčení o absolvování kurzu CŽV.