Analysing, Evaluating and Re-directing Membrane Bioreactor Research and Implementation Projects


Název projektu

Analysing, Evaluating and Re-directing Membrane Bioreactor Research and Implementation Projects  

Zadavatel

EU – 6. rámcový program – Marie Curie

Evidenční číslo

Marie Curie

Zakázka

RU 1260501 

Odpovědný řešitel

doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc. 

Doba řešení

10.1.2006 – 9.1.2009

Abstrakt