Vývoj optimalizační modelů veřejných systémů zásobování pitnou vodou

Název projektu

Vývoj optimalizační modelů veřejných systémů zásobování pitnou vodou

Zadavatel
Interní grantová agentura VUT – Specifický výzkum

Evidenční číslo
FAST-S-16-3730

Odpovědný řešitel
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Doba řešení
1.4.2016 – 31.12.2016

Abstrakt
Podstatou projektu je návrh, využití a implementace optimalizačních modelů vodárenských distribučních systémů (WDS), jejich ověření v laboratorních podmínkách i na reálných vodárenských systémech se zapojením posluchačů doktorského a magisterského studijního programu.