Využití pilotní jednotky AOP k odstranění chemického znečištění ve vodě

Název projektu

Využití pilotní jednotky AOP k odstranění chemického znečištění ve vodě

Zadavatel
Interní grantová agentura VUT – Specifický výzkum

Evidenční číslo
FAST-J-16-3424

Odpovědný řešitel
Ing. Michal Úterský

Doba řešení
1.4.2016 – 31.12.2016

Abstrakt
Cílem navrhovaného projektu bude zpracovat problematiku pokrokových oxidačních procesů používaných v čištění odpadních vod k odstraňování mikropolutantů. Dalším cílem bude poloprovozní testování odstranitelnosti vybraných mikropolutantů pomocí vybraných pokrokových oxidačních procesů na bázi ozonu za využití pilotní jednotky AOP.