Stanovení závislosti spotřeby vody různých odběratelů na tlaku ve vodovodní síti

Název projektu

Stanovení závislosti spotřeby vody různých odběratelů na tlaku ve vodovodní síti

Zadavatel
Interní grantová agentura VUT – Specifický výzkum

Evidenční číslo
FAST-J-16-3551

Odpovědný řešitel
Ing. Tomáš Sucháček

Doba řešení
1.4.2016 – 31.12.2016

Abstrakt
Podstatou projektu je provedení měření závislosti spotřeby vody na tlaku ve vodovodní síti u různých typů odběratelů, matematický popis této závislosti a následná aplikace v rámci disertační práce.