Nové energeticky efektivní technologie čištění odpadních vod

Název projektu

Nové energeticky efektivní technologie čištění odpadních vod

Zadavatel
Interní grantová agentura VUT – Specifický výzkum

Evidenční číslo
FAST-S-15-2793

Odpovědný řešitel
prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Doba řešení
1.4.2015 – 31.12.2017

Abstrakt
Podstatou projektu je výzkum zaměřenéhý na inovativní způsoby čištění odpadních vod využívajíc anaerobních membránových technologií k čištění odpadních vod a k produkci bioplynu. V rámci řešení projektu bude ověřena technologie na čištění odpadních vod využívající anaerobní membránovou jednotku (AnMBR), která byla zakoupena pro tyto účely centrem AdMaS.