Aktuální kurzy

Ústav vodního hospodářství obcí pořádá kurzy celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu pravidelně již od roku 2005. Vybrané kurzy jsou zařazeny do programu vzdělávání ČKAIT.

V případě zájmu o realizaci konkrétního kurzu na vámi vybrané téma nás neváhejte kontaktovat. Dotazy organizačního charakteru, prosím, směřujte na paní Janu Bílovskou.

Přehled kurzů

Balneotechnika minerálních vod – aktuální otázky z praxe – seminář celoživotního vzdělávání

Datum a místo 17.05.2024 (9-15 hod.)  místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00  Brno (místnost Z/401, IV. patro) Cena 2 900 Kč osvobozeno od DPH (v ceně ...

Základní výpočty v dopravě vody – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo 21.05.2024 (9-15 hod.)  místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00  Brno (místnost Z/401, IV. patro) Cena 2 900 Kč osvobozeno od DPH (v ceně ...

Vodovodní přípojky – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo 28.05.2024 (9-15 hod.) místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro) Cena 2 700 Kč osvobozeno od DPH (v ceně je ...

Nové trendy ve zpracování čistírenských kalů – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo POZOR ZMĚNA TERMÍNU  07.03.2024  07.11.2024  (9-15 hod.) místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro) Cena 2 900 Kč osvobozeno ...