CP003 – Operační a systémová analýza

Anotace předmětu

Předmět poskytuje základní přehled metod operačního výzkumu a příklady jejich aplikací ve vodním hospodářství se zaměřením na lineární a nelineární programování, řešení vícekriteríálních úloh, teorií grafů a metody síťové analýzy, neuronové sítě, genetické algoritmy a rizikovou analýzu.

Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu, přednášky

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Cvičení

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Podklady k přednáškám

Přednáška 01 – Systémová a operační analýza

Přednáška 02 – Lineární programování, grafické řešení, numerické řešení, Simplexova metoda

Přednáška 03 – Dopravní problém

Přednáška 04 – Duální úloha LP, Nelineární programování – přímé řešení

Přednáška 05 – Linearizace UF 2017, metoda Lagrangeových součinitelů

Přednáška 06 – Polyoptimální problém, Kombinatorické metody, bivalentní programování

Přednáška 07 – Teorie grafů, minimální kostra grafu, minimální cesta v grafu, matematický zápis grafů

Přednáška 08 – Projektové řízení

Přednáška 09 – Metody síťové analýzy, metody PERT a CPM, časové rezervy

Přednáška 10 – Dynamické programování

Přednáška 11 – Neuronové sítě, Genetické algoritmy

Přednáška 12 – Analýza rizik

Podmínky k zápočtu

max 2 absence, aktivita na cvičení, max 2 příklady odevzdané po termínu

Forma odevzdávání příkladů: vytištěné do 14 dní od zadání

Hodnocení příkladů – Kučera

 

Přílohy