BP055 – Inženýrské sítě (S)

Anotace předmětu

Předmět se zabývá inženýrskými sítěmi obecně, zejména podzemními sítěmi. K obecné části patří základní pojmy, dělení sítí, kategorie a historie. Studenti budou seznámeni s normami a předpisy z dané problematiky, s prostorovou koordinací sítí a s navrhováním sdružených tras městských vedení technického vybavení. Dále bude probíráno navrhování trubních sítí (vodovody, stokové sítě, teplovody, parovody a plynovody) a kabelových vedení (elektroenergetická soustava, telekomunikační a datové sítě). Ze stavebního hlediska bude student seznámen s trubními materiály a základními stavebními postupy výstavby a sanace jednotlivých sítí, zejména v jejich podzemním uložení.

Jsou probírány a komentovány normy: Prostorová koordinace podzemních sítí , Zemní práce, Kolektory.
Jsou pojednávány sítě vodohospodářské, tepelné, energetické a telekomunikační, a to zejména jejich liniová část, včetně ostatních prvků příslušného systému.Samostatný oddíl tvoří koroze trubních materiálů a ochrana proti ní. Vodičové sítě jsou probírány zkráceně: energetické sítě, rozvodné soustavy, kabelová a nadzemní vedení.Sdělovací sítě, telefonní soustava, počítačové sítě, vývoj k celosvětové informační soustavě.
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Přenášky

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Cvičení

Ing. et Ing. Věra Jedličková

Harmonogram přednášek

Týden   Téma přednášky Poznámka
1.   Úvod do problematiky IS, historie vývoje IS  
2.   Prostorová koordinace inženýrských sítí  
3.   Sdružené trasy městských vedení technického vybavení  
4.   Vodovodní sítě  
5.   Kanalizační sítě  
6.   Zákonitosti proudění plynů  
7.   Tepelné sítě  
8.   Zásobení plynem  
9.   Plynovodní sítě  
10.   Energetické a sdělovací sítě  
11.   Výstavba a sanace trubních sítí  

Harmonogram cvičení

Týden Číslo příkladu Příklad Poznámka
1. 1. Koordinace sítí technického vybavení I.

Zadání seminární práce

 
2.   Koordinace sítí technického vybavení II.  
3. 2. Návrh průřezu kolektoru  
4. 3. Výškové schéma vodovodu/vodovodní přípojka  
5. 4. Návrh kanalizační přípojky I.  
6.   Návrh kanalizační přípojky II. Test
7.   Návrh kanalizační přípojky III.  
8. 5. Optimalizace délky vodovodu/plynovodu  
9. 6. Seminární práce – prezentace  
10. 6. Seminární práce – prezentace  
11.   Zápočet