BP054 – Hydrologie stokových sítí

BP054 – Hydrologie stokových sítí

Anotace předmětu

Obsahem předmětu Hydrologie stokových sítí je řešení problematiky navazující na šíře koncipovaný předmět Stokování a čištění odpadních vod a související s kurzy Progresivní výpočtové postupy ve stokování, Městské odvodnění a zejména na základní oborové předměty – především Hydraulika v několika kurzech, základem je obecná hydrologie, ze které obsahově předmět vychází a navazuje na ni. V předmětu jsou řešeny zejména ty oblasti problematiky, kdy hydraulika stokových sítí definuje jiné parametry než obecná hydraulika. 
Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu:

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Přednášky:

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Cvičení:

Ing. Michal Úterský

 

Harmonogram výuky předmětu BP54 Hydrologie stokových sítí

Letní semestr 2015/2016, 11 týdnů

 

Přednášky

Týden

Datum

Téma přednášky

Poznámka

1.

10.02.2016

Úvod, cíle, úkoly hydrologie stokových sítí

 

2.

17.02.2016

Dešťová data jako základní parametr simulačních prostředků, měření srážek

 

3.

24.02.2016

Soudobá koncepce řešení systémů městského odvodnění, monitoring a simulační modelování, klíčové ukazatele, základní řešené vodohospodářské úkoly

 

4.

02.03.2016

Základní aspekty správného použití simulačních modelů pro vodohospodářské úlohy – druhy modelů, data pro simulační modely, kalibrace a verifikace

 

5.

09.03.2016

Gravitační, podtlaková a tlaková kanalizace

 

6.

16.03.2016

Měření průtoků na stokové síti

 

7.

23.03.2016

Doporučená struktura projektové dokumentace

 

8.

30.03.2016

Nakládání s dešťovými vodami

 

9.

06.04.2016

Objekty na stokových sítí

 

10.

13.04.2016

Retenční a detenční nádrže

 

11.

20.04.2016

Generální plán odvodnění, plány rozvoje vodovodů a kanalizací

 

Cvičení

Týden

Číslo příkladu

Příklad

Poznámka

1.

1.

Posouzení kapacity jednotné stokové soustavy I.

 

2.

 

Posouzení kapacity jednotné stokové soustavy II.

 

3.

2.

Dimenzování stokové sítě simulačním modelem SWMM-I.

 

4.

 

Dimenzování stokové sítě simulačním modelem SWMM-II.

 

5.

3.

Dimenzování stokové sítě simulačním modelem MOUSE-I.

 

6.

 

Dimenzování stokové sítě simulačním modelem MOUSE-II.

Test

7.

 

Dimenzování stokové sítě simulačním modelem MOUSE-III.

 

8.

4.

Návrh retenční nádrže

 

9.

5.

Návrh odlehčovací komory

 

10.

5.

Návrh odlehčovací komory

 

11.

 

Zápočet