BP057 – Odpadové hospodářství

Anotace předmětu

Předmět je orientován do oblasti ekologického inženýrství s účelem rozšíření znalostí ochrany životního prostředí před únikem nebezpečných látek z komunálních i průmyslových odpadů. Pozornost je zaměřena především na koncepci odpadového hospodářství ČR. Z technických způsobů zneškodňování odpadů se předmět podrobněji zabývá skládkováním, tedy konstrukcí a provozem skládek odpadů podle platné legislativy.

Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Přednášky

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Cvičení

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Studijní literatura

 • Odpadové hospodářství – Studijní opora, 2006
 • Odpadové hospodářství – Prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc., Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o., 2008
 • Zacházení s tuhým komunálním odpadem, příručka – Výzkumný ústav místního hospodářství, Praha 1990

Harmonogram přednášek

 1. Terminologie, katalog odpadů, plány OH
 2. Vlastnosti odpadu, Obaly – rozdělení a jejich funkce
 3. Sběrné nádoby a třídění odpadů
 4. Kompostování I
 5. Kompostování II
 6. Technické řešení skládek
 7. Plánovaná exkurze spalovna
 8. Rekultivace skládek
 9. Vodní a plynové hospodářství skládek
 10. Termické způsoby zneškodnění odpadů
 11. Technické řešení spaloven

Harmonogram cvičení

 1. Koncepce nakládání s odpady v obci (obecní vyhláška, plány OH kraje), situace nakládání s odpady v obci 1:1000
 2. Množství produkovaných odpadů v obci  – výpočet a srovnání variant, doporučení k optimalizaci OH
 3. Ekonomická bilance OH v obci – výpočet příjmů a nákladů obce v OH
 4. Návrh koncepčního řešení OH v obci – kompostárna, výpočet a přehled zpracovávaných odpadů, situace 1:100-200
 5. Návrh koncepčního řešení OH v obci – středisko SO a sběrná místa, situace 1:100-200
 6. Návrh koncepčního řešení OH v obci – skládka, výpočet a situace skládky 1:1000
 7. Plánovaná exkurze – spalovna, skládka, konzultace
 8. Návrh koncepčního řešení – situace rekultivace skládky 1:1000
 9. Ekonomické zhodnocení navržených koncepčních řešení, návratnost investic
 10. Technická zpráva
 11. Zápočet