BP008 – Obnova vodohospodářské infrastruktury

Anotace předmětu

Předmět se zabývá problematiku koncepčního řešení sanace vodohospodářských trubních systémů (vodovody, kanalizace), metodami průzkumu stávajícího stavu, metodami plánování rekonstrukcí uvedených sítí, metodami bezvýkopových technologií používaných v současné době k sanaci vodovodních a kanalizačních sítí se zaměřením na lokální opravy, celkové opravy řadů ve stávající i nové trase a opravy objektů. Více karta předmětu na stránkách fakulty.

Garant předmětu, přednášky

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Cvičení

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Harmonogram cvičení

 1. Překlad vybraného odborného článku
 2. Rešerše stávajícího stavu techniky v oblasti obnovy VH infrastruktury
 3. Vyhodnocení kamerového průzkumu stokové sítě dle videozáznamu
 4. Projekt sanace vybrané části stokové sítě
 5. Projekt sanace vybrané části stokové sítě – pokračování
 6. Projekt bezvýkopové výstavby kanalizační přípojky
 7. Analýza poruchovosti vodovodního potrubí
 8. Hodnocení technického stavu vodovodní sítě
 9. Plán rekonstrukce vodovodní sítě
 10. Plán financování obnovy vodovodní sítě
 11. Zápočet

Podmínky udělení zápočtu

 • Aktivní účast na cvičení
 • Odevzdání všech zadaných příkladů
 • Prezentace překladu odborného článku
 • Dosažení minimálního počtu bodů dle systému hodnocení
 • Nejvýše 2 absence na cvičení