Téma diplomky jsem si přinesla ze stáže

Na podzim roku 2015 jsem společně se dvěma dalšími spolužáky absolvovala stáž u společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Na základě našich časových možností a představy o tom, co bychom rádi viděli a naučili se, jsme docházeli na stáž celý semestr každý pátek. Většinu času jsme jezdili pro provozech a navštívili velké množství objektů na vodovodní i kanalizační síti.

Vzhledem k rozsahu brněnské vodovodní a kanalizační sítě je na ní k vidění spousta skutečně zajímavých a svým způsobem raritních řešení. Dále jsme navštívili dispečink a laboratoře, a bylo nám přiblíženo, jak se v terénu hledají poruchy. Zaměstnanci BVK, a.s. nám vycházeli maximálně vstříc, vždy jsme si mohli říci, co nás zajímá, či čemu nerozumíme a oni tomu přizpůsobili program nebo výklad.

Mě osobně nejvíce zaujaly štoly prvního a druhého Březovského přivaděče v Březové nad Svitavou. Zde jsme byli obeznámeni se systémem čerpání podzemní vody. Také nám byla přiblížena problematika kvality provedení jednotlivých přivaděčů a dopadu zemědělské činnosti v ochranném pásmu vodního zdroje.

Po absolvování této společné části stáže si každý z nás vybral svoje téma, které v rámci individuální části stáže zpracovával. Vzhledem k tomu, že jsem se ve své bakalářské práci věnovala vodárenským filtrům, vybrala jsem si téma, které se týkalo recirkulace prací vody na úpravně vody ve Švařci. Na úpravně jsem strávila několik dní, kde jsem mimo jiné měla možnost vyzkoušet si práci v laboratořích. Na základě výsledků z této individuální části stáže bylo s vedením BVK, a.s. dohodnuto, že se této problematice budu věnovat i ve své diplomce.

Závěrem mohu říct, že jsem díky stáži měla šanci ověřit si v praxi část teoretických znalostí načerpaných ve škole. Dozvěděla jsem se spoustu informací, které člověk z knih a na přednáškách může získat jen těžko. Zároveň jsem si částečně ujasnila, k jaké problematice inklinuji a čemu bych se ráda do budoucna věnovala. A co víc, díky stáži jsem se dostala k tématu diplomky, o které opravdu někdo stál, takže jsem ho nezpracovávala s pocitem, že jediný, kdo bude moji diplomku číst, je můj vedoucí a oponent, ale že možná bude skutečně mít praktický dopad na proces úpravy vody v provozu, který vyrábí pitnou vodu pro nespočet lidí v Brně a jeho okolí.

 

 

Bc. Veronika Hanušová
diplomantka na ÚVHO

 

 

BP052 – Exkurze

Ve středu 18.10.2017 proběhne výuka předmětu BP052 formou exkurze na vodojem Kohoutovice. Účast studentů je povinná!

Sraz 12:15 hod, ul. Bellova, Brno-Kohoutovice. Spoj MHD – trolejbus 37, zastávka Talichova.

Erasmus na Maltě

Letos oslavil Erasmus třicet let, během kterých pomohl bezpočtu studentům vycestovat a získat tak jedinečné zkušenosti nejen díky studiu v cizím jazyce, ale také díky konfrontaci s cizí kulturou a prostředím. Tak i já jsem se rozhodl využít této možnosti a přihlásil se do programu. Vybral jsem si pracovní Erasmus, jelikož mě lákala praktická zkušenost v nějaké firmě. Sehnat firmu v oboru však byl popravdě větší oříšek, než jsem čekal. Jako vodař jsem se rozhodl hledat práci u vodáren, ale téměř žádná oslovená společnost na můj email nereagovali a až na poslední chvíli mi napsali, že mohu být na stáži na Maltě.

Myslím, že když napíši, že Malta je ostrov, na kterém žije okolo 430 tisíc lidí, tak to dostatečně ilustruje, jak velký protiklad to je oproti České republice. Ale právě tato diametrálně odlišná situace, mne na tom nejvíce lákala. Pracovní Erasmus má určitě své výhody v možnosti být přímo v kontaktu s lidmi a reálnými situacemi v dané firmě. Na druhou stranu jsem se nedostal příliš do kontaktu s dalšími studenty.

Na Maltu se dá letět pohodlně a za rozumné peníze přímo z Prahy. Cestování po Maltě je však už kapitola sama pro sebe. Autobusy tu neřídí jízdní řád, ale řidič. Takže když vám spoj vůbec nepřijede, nebo jede naopak o deset minut dříve, tak to tu nikoho nepřekvapí. Ubytování a jídlo jsou tu dražší než u nás, ale dá se vždycky najít řešení. Není problém si tu najít menší brigádu a malý krámek s pizzou za 1€ to taky jistí. Další výhodou je, že i tady na Maltě mají Lidl, takže tady člověk může koupit některé věci jako v Česku. Nespornou výhodou je, že má Malta jako oficiální jazyk Maltštinu i Angličtinu. Takže se tu člověk vždycky domluví. Na Maltě si přijdou na své milovníci historie. A jelikož je tu hlavní stavební materiál kámen, tak i dnes si tu můžete užít bydlení jako na středověkém hradu. Což ale také mimo jiné znamená, že pokud tu budete v zimě, tak tu sice nemrzne, ale pokud je venku 13 °C, tak uvnitř je také 13°C. Tady něco jako centrální topení rozhodně neznají. K moři to tu má člověk opravdu co by kamenem dohodil a celkově musím říct, že je tu moře čisté. Mají tu několik písečných pláží, ale většinou je to prostě velký kámen a schůdky do vody.

Malta je zajímavý kus země uprostřed moře s bohatou historií. Dá se tu toho spoustu zažít, ale léta jsou tu opravdu horká. Je pravda, že i u nás člověk může zažít i 36 °C přes den, ale když jdete o půlnoci domů a teploměr ukazuje stále 30 °C, tak pokoj bez klimatizace je jako když spíte v sauně. Jinak ale můžu Maltu všem vřele doporučit a věřím, že si tu každý může najít to pravé.

 

Bc. Marek Pavel
diplomant na ÚVHO