Zelená infrastruktura a hospodaření s dešťovou vodu – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

01.12.2023 (9-13 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

1 200 Kč osvobozeno od DPH

(cena zahrnuje studijní materiály a drobné občerstvení)

Lektor

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Ing. Aleš Haška

 

Anotace

Základní 1denní kurz (4 hodiny) z oblasti navrhování modro-zelené infrastruktury (MZI) a hospodaření s dešťovou vodou (HDV).

    1. Úvod do problematiky MZI a HDV.
    2. Modro-zelení infrastruktury – principy, objekty MZI, navrhování.
    3. Hospodaření s dešťovou vodou – principy, objekty HDV, navrhování.
    4. Výpočty – zasakování, akumulace, zelené střechy a další.

POPIS

Jednodenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku přípravy, projektování, projednávání, realizace, předávání a správy objektů modro-zelené infrastruktury a hospodaření s dešťovou vodou. Kurz poskytne základní přehled metod a postupů pro navrhování a provozování MZI a HDV. Je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekcí, pracovníkům stavebních úřadů a široké odborné veřejnosti. Kurz je zakončen testem. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška