Úprava vody v kostce – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

20.10.2023 (9-15 hod.) 

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00  Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

2 900 Kč osvobozeno od DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály)

Lektor

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou (zkrácená verze našeho dvoudenního kurzu Úprava vody)

  • Požadavky na kvalitu surové a pitné vody, legislativní požadavky, přehled procesů úpravy vody
  • Zdroje pitné vody, jímání vody
  • Úpravny vody bez separačního stupně, odkyselování, hygienické zabezpečení vody
  • Předúprava vody, koagulace
  • Oxidace, sedimentace, filtrace
  • Chemické a kalové hospodářství úpraven vody

Popis

Jednodenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – zdroje a úpravu vody. Kurz poskytne základní přehled metod a postupů pro navrhování a provozování úpraven vod veřejných systémů zásobování vodou. Je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, zejména těm, kteří nemají příslušné odborné vodohospodářské vzdělání, pracovníkům projekce, dodavatelům armatur, tvarovek, trubních materiálů, čerpadel, úpravárenských technologií a zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Seminář je zakončen testem. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška