Úprava vody III. – rozšířený kurz – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

09.11.2023 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

2 900 Kč osvobozeno od DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Jednodenní rozšiřující kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství na téma úprava vody. Kurz volně navazuje na základní kurzy (Úprava vody v kostce, Úprava vody dvoudenní) a věnuje se spíše technologické stránce věci. Jsou probírány jednotlivé vlastnosti a polutanty ve vazbě na technologii úpravy vody. Osnova kurzu: pitné voda, její kontrola, nové polutanty; podklady pro návrh úpravny vody; tvrdost vody, vápenato-uhličitanová rovnováha, pH, KNK, ZNK, organické látky, mikropolutanty; membránové procesy, aktivní uhlí a další progresívní technologie úpravy vody; různé typy surové vody; schéma technologické linky, konkrétní příklady.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška