Úprava bazénových vod – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

03.11.2023 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost Z/401, IV. patro)

Cena

2 900 Kč osvobozeno od DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

Ing. Renata Biela, Ph.D.

doc. Ing. Milan Látal, CSc.

Anotace

Seminář se zabývá technologickými procesy recirkulačních úpraven bazénových vod, jako jsou mechanické předčištění, koagulační a náplavná filtrace, sorpce, dezinfekce a rovněž se věnuje legislativním požadavkům na jakost bazénových vod.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Program

8:30 – 9:00 Registrace na seminář

9:00 – 10:30 Technologie úpravy bazénových vod (Ing. Biela)

Recirkulační úpravna, recirkulační množství vody, mechanické předčištění, koagulační filtrace, náplavná filtrace, sorpce a další.

10:30 – 11:00 Přestávka (káva, občerstvení)

11:00 – 12:30 Dezinfekce bazénových vod (doc. Látal)

Chlorace, ozonizace, UV záření, pokročilé oxidační technologie a další metody dezinfekce.

12:30 – 13:30 Přestávka (oběd)

13:30 – 14:30 Legislativní požadavky na bazénové vody (Ing. Biela)

Vyhláška 238/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, požadavky uživatelů bazénů.

14:30 Předpokládaný konec semináře, udělení certifikátů za absolvování semináře

Přihláška