Navrhování a provozování tlakové kanalizace (technické zásady, trendy a řešení) – odborný seminář

Datum a místo

14.09.2023 (10-15:30 hod.)

místo konání: EA Business hotel Jihlava, ul. Havlíčkova 5625/28, 586 01 Jihlava

Cena

1 200 Kč (osvobozeno od DPH) –  v ceně je zahrnuta účast na semináři, poznámky k přednáškám v tištěné podobě, občerstvení a oběd. Přihlášení probíhá prostřednictvím on-line přihlášky (viz níže).

Organizační garant semináře

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Anotace

Navazujeme na seminář, který proběhl v září 2022 na Fakultě stavební VUT v Brně. Seminář bude sestávat ze tří přednášek, v rámci kterých se posluchači seznámí s problematikou navrhování a provozování tlakové kanalizace. Bližší informace o semináři a program semináře viz příloha.

Parkování: je možné v parkovacím domě v areálu hotelu. Parkování je zpoplatněno částkou 20 Kč/hod. nebo 150 Kč/den. Platba parkovného na hotelové recepci.

Osvědčení o absolvování semináře bude vystaveno účastníkům, kteří zašlou přihlášku do 8.9.2023 do 12 hod. Po tomto termínu není již možné z technických důvodů osvědčení zajistit.

 

Přihláška

Přílohy