Nové trendy v navrhování a údržbě vodovodní sítě – odborný seminář

podrobnější informaceDatum a místo

16.05.2023 (8:50-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (II. patro, místnost Z240)

Cena

2 000 Kč (osvobozeno od DPH) – v ceně je zahrnuto drobné občerstvení a poznámky k prezentacím v tištěné podobě. Přihlášení probíhá přes on-line přihlášku (viz níže).

Studenti FAST VUT v Brně zdarma do naplnění kapacity sálu. Závazné přihlášky studentů FAST přijímáme na e-mail: jana.bilovska@vut.cz. V e-mailu uvádějte studijní program a specializaci, přihlášky odesílejte přes oficiální fakultní studentský e-mail.

Lektor

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Ing. Zdeněk Jaroš, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo, člen sdružení SOVVI

Anotace

Odborný seminář pořádají: Fakulta stavební VUT v Brně a Sdružení obcí, vlastníků vodohospodářské infrastruktury SOVVI.

Seminář bude sestávat ze tří bloků, které budou tematicky zaměřeny na problematiku jakosti pitné vody ve vodovodní síti s akcentem na údržbu, řízené proplachování a nové trendy v navrhování vodovodních sítí.

V letech 2019 až 2022 byl vypracován generální plán pro rozvoj vodovodní sítě Skupinového vodovodu  města Znojma (SV Znojmo), jehož základem je velmi přesný hydraulický model. Součástí práce byla také studie dopadů sucha a snižující se spotřeby pitné vody na vodovodní síť. V návaznosti na výsledky této studie byla v rámci generelu vypracována koncepce, která mění architekturu vodovodní sítě v centru města Znojma poměrně zásadním způsobem. První blok semináře tedy bude věnován prezentaci výsledků studie, která analyzovala dopad sucha a změny klimatu na SV Znojmo. Druhá část semináře bude věnována opatřením a nové architektuře vodovodu, která byla v rámci generelu vytvořena. Třetí blok semináře bude  zaměřen na problematiku řízeného proplachování potrubí vodovodních sítí. Bude prezentován vliv proplachu na vodovod, správná praxe, metodický návod pro provedení a bude představeno nové zařízení, které se k proplachování používá – proplachovací robot.

Seminář je určen (1) provozovatelům vodovodních sítí, kterým představí komplexní řešení budoucího přístupu k udržení požadované jakosti pitné vody ve vodovodní síti, (2) projektantům, kteří se zde dozví motivaci a zásady pro nový, jiný přístup při navrhování vodovodních sítí; (3) studentům FAST VUT v Brně.

ČKAIT : seminář bude akreditován ČKAIT (1b), účastníci dostanou potvrzení o absolvování kurzu.

Jedna z možností parkování : Upozorňujeme, že parkoviště na rohu ulic Šumavská a Veveří je mimo provoz. K parkování můžete využít např. parkovací dům Rooseveltova https://www.jd-parking.cz/cenik-parkovneho 

Program semináře : viz příloha

Přihláška

 

Přílohy