Ztráty vody ve veřejných vodovodech – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

KURZ ODLOŽEN – o vypsání nového termínu vás budeme co nejdříve informovat 16.03.2023 (9-13 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno (místnost bude upřesněna)

ÚČASTNÍKŮM KURZU BUDOU DEN PŘED KURZEM ZASLÁNY E-MAILEM MATERIÁLY VE FORMÁTU PDF. MATERIÁLY SI MŮŽETE VYTISKNOUT A PŘINÉST S SEBOU NA KURZ NEBO MŮŽETE BĚHEM KURZU POUŽÍVAT VLASTNÍ NOTEBOOK (záleží na vašich preferencích).

Cena

2 880 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály ve formátu pdf a drobné občerstvení)

Lektor

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Anotace

Základní jednodenní kurz zaměřený na ztráty vody ve veřejných vodovodech.

Nová evropská direktiva pro pitnou vodu stanovuje požadavek i na vykazování ztrát vody s doporučením používat ukazatel ILI (Infrastructure Leakage Index). Předmětem kurzu jsou způsoby bilančního vykazování ztrát vody včetně doporučeného způsobu vykazování dle IWA (International Water Association), aktuálně používané ukazatele ztrát vody včetně ILI, kategorie hodnocení ILI a aktuální návrh nové připravované ČSN 75 5020 Vykazování ztrát pitné vody z vodovodů. V druhé části kurzu bude prezentován přehled nejnovějších technických prostředků a technologii pro vyhledávání a lokalizaci úniků vody z veřejných vodovodů.

Blok I  Ztráty vody

 • Základní terminologie – bilanční vykazování
 • Základní ukazatele ztrát vody, metody jejich stanovení
 • Infrastructure Leakage Index – ILI
 • Vliv tlakových poměrů na ztráty vody
 • Minimální noční průtoky
 • Ekonomické aspekty ztrát vody

Blok II  Technické prostředky pro lokalizaci úniků

 • Monitoring sítě – Smart Metering
 • Dataloggery
 • Korelátory
 • Půdní mikrofony
 • Smartball
 • Trasovací plyn
 • Satelitní vyhledávání úniků
 • UFR

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, státní a municipální samosprávy, vlastníkům vodohospodářské infrastruktury a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška