Úprava vody I. a II.- dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

Z důvodu nenaplnění kapacity kurzu bude kurz odložen. O novém termínu vás budeme informovat na této stránce.  30.03. a 31.03.2023 (9-15 hod.)  

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00  Brno (místnost bude upřesněna)

Lektor

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Cena

5 500 Kč bez DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály)

Anotace

Základní 2denní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou (rozšířená verze jednodenního kurzu Úprava vody v kostce)

 1. Seminář – Úprava vody I.
  1. Požadavky na kvalitu surové a pitné vody, legislativní požadavky, přehled procesů úpravy vody
  2. Zdroje pitné vody, jímání vody
  3. Úpravny vody bez separačního stupně, odkyselování, hygienické zabezpečení vody
 2. Seminář – Úprava vody II.
  1. Předúprava vody, koagulace
  2. Oxidace, sedimentace, filtrace
  3. Chemické a kalové hospodářství úpraven vody

Popis

Dvoudenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – zdroje a úpravu vody. Kurz poskytne základní přehled metod a postupů pro navrhování a provozování úpraven vod veřejných systémů zásobování vodou. Je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, zejména těm, kteří nemají příslušné odborné vodohospodářské vzdělání, pracovníkům projekce, dodavatelům armatur, tvarovek, trubních materiálů, čerpadel, úpravárenských technologií a zařízení využívaných při zásobování pitnou vodou a široké odborné veřejnosti. Kurz probíhá ve 2 samostatných jednodenních seminářích, každý seminář je zakončen testem. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška