Úprava bazénových vod – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

04.11.2022 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno 

Cena

2 700 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

doc. Ing. Renata Biela, Ph.D.

Anotace

Seminář se zabývá technologickými procesy recirkulačních úpraven bazénových vod, jako jsou mechanické předčištění, koagulační a náplavná filtrace, sorpce, dezinfekce a rovněž se věnuje legislativním požadavkům na jakost bazénových vod. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

PROGRAM:

8:30 – 9:00      Registrace na seminář

9:00 – 10:30    Technologie úpravy bazénových vod

Recirkulační úpravna, recirkulační množství vody, mechanické předčištění, koagulační filtrace, náplavná filtrace, sorpce a další.

10:30 – 11:00  Přestávka (káva, občerstvení)

11:00 – 12:30  Dezinfekce bazénových vod

Chlorace, ozonizace, UV záření, pokročilé oxidační technologie a další metody dezinfekce.

12:30 – 13:30  Přestávka (oběd)

13:30 – 14:30  Legislativní požadavky na bazénové vody

Vyhláška 238/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů, požadavky uživatelů bazénů.

14:30               Předpokládaný konec semináře, udělení certifikátů za absolvování semináře

 

Přihláška