Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury a plánování obnovy – kurz celoživotního vzdělávání

POZOR ZMĚNA TERMÍNU 09.11.2022 15.11.2022 (9-13 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno 

Cena

2 400 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály ve formátu pdf a drobné občerstvení)

Lektor

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

Anotace

Základní jednodenní kurz zaměřený na hodnocení technického stavu veřejných vodovodů

Předmětem kurzu bude metodika hodnocení technického stavu jednotlivých prvků vodárenské infrastruktury – zdroje, úpravny vody, přiváděcí řady, vodojemy, čerpací stanice, vodovodní síť s prezentací hlavních ukazatelů technického stavu včetně ukázek hodnocení konkrétních objektů a vodovodních sítí. Ve druhé části kurzu bude prezentován postup při plánování obnovy s ukázkami tvorby dlouhodobých a střednědobých plánů a příklady pro tvorbu Plánů financování a obnovy (PFOVaK).

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, státní a municipální samosprávy, vlastníkům vodohospodářské infrastruktury a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Blok I  Hodnocení technického stavu vodovodů 

  • Legislativa
  • Metody technického auditu
  • Metodika TEA Water
  • Příklady hodnocení přiváděcích řadů, vodojemů, ČS, vodovodní sítě
  • Analýza poruch

Blok II  Plánování obnovy vodovodů 

  • Legislativa
  • Strategie obnovy – dlouhodobé plány
  • Tvorba scénářů obnovy a jejich hodnocení
  • Střednědobé plány obnovy, kritéria výběru
  • Plány financování obnovy

 

Přihláška