Stokování a ČOV – dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

24.-25.11.2022 (9-15 hod.)

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Žižkova 17, 602 00 Brno 

Cena

5 400 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. (1. den)

doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. (2.den)

Anotace

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům v této oblasti a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Program prvního dne:

Základy z oblasti stokování, problematika navrhování a provozování stokových sítí.

  • Úvod – normy a předpisy.
  • Principy navrhování stokových sítí
  • Gravitační stoková síť, objekty na stokové síti (čerpací stanice, OK, …)
  • Tlaková a podtlaková stoková síť
  • Nakládání s dešťovými vodami
  • Modrozelená infrastruktura

Program druhého dne:

Zaměřeno na čistírny odpadních vod z obcí do 5000 EO. Základní přehled o mechanicko–biologických procesech čištění odpadních vod, zejména pak zaměření na:

  • technické a právní předpisy v oblasti čištění odpadních vod,
  • návrhové parametry čistíren odpadních vod:  hydraulické a látkové zatížení ČOV, stanovení EO,
  • základní princip objektů v jednotlivých stupních čištění: mechanické předčištění, mechanické čištění, biologické čištění, kalové hospodářství.

 

Přihláška