Posouzení rizik vodárenské infrastruktury jako součást provozních řádů – jednodenní kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

13.02.2020 a 02.04.2020 (9-16 hod)

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně, místnost Z401 (4. patro)

Cena

3 200 Kč bez DPH

(cena zahrnuje drobné občerstvení, oběd)

Lektor

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.
Ing. Jan Ručka, Ph.D.
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz.

Program:

  • Legislativa, novely vyhlášek, posuzování rizik vodárenské infrastruktury, metody.
  • Projekt a softwarová aplikace WaterRisk, metodika, struktura a postup práce s aplikací WaterRisk 2.0.
  • Samostatná individuální práce se softwarem WaterRisk s možností konzultace.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška