Základní výpočty objektů čistírny odpadních vod – dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

8.3. a 15.3.2019 (9-15 hod) – dvoudenní kurz v oblasti čištění odpadních vod

místo konání: Brno, Žižkova 17, Fakulta stavební VUT v Brně, 3. patro, místnost Z304

Cena

6200 Kč bez DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály)

Lektor

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Anotace

Kurz se bude skládat z teoretických a praktických bloků, přičemž v rámci praktických bloků budou účastníci počítat cvičné příklady.
Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům strojních zařízení ČOV a čistírenských technologií. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Popis

Dvoudenní kurz v oblasti čištění odpadních vod

8.3.2019 – Základní výpočty na čistírně odpadních vod I
Přítok na ČOV – koncentrace odpadních vod – látkové zatížení odpadních vod – základní objekty mechanického předčištění česle a lapák písku, objekt mechanického čištění usazovací nádrž
15.3.2019 – Základní výpočty na čistírně odpadních vod II
Objekty biologického čištění aktivační a dosazovací nádrž – objekty kalového hospodářství – zahuštění kalu – vyhnívání kalu – odstředění kalu

Na kurz je nutné vzít si s sebou kalkulačku s pokročilými funkcemi nebo notebook. 

Přihláška