Stokování a základní výpočty problematiky – dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

24.4. a 25.4.2019 (9-15 hod) – dvoudenní kurz v oblasti stokování

místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95, Brno (místnost A138)

Cena

5900 Kč bez DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, oběd a studijní materiály)

Lektor

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Anotace

Kurz  je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům technologií zařízení využívaných při čištění a likvidaci odpadních vod a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Popis

Obsah kurzu:

  • druhy odpadních vod
  • systémy stokových sítí
  • materiál stokových sítí
  • technické požadavky pro uložení potrubí
  • objekty stokových sítí
  • způsob dopravy
  • monitoring stokových sítí
  • plán financování a obnovy
  • výpočet: hydraulický výpočet proudění v potrubí, dimenzování stokových sítí racionální metodou, výpočet množství dešťových vod z území, Bartoškova metoda

Přihláška