Základy čištění odpadních vod – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

27. 9. 2018  (9-15 hod)

místo konání: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Žižkova 17, 602 00 (místnost Z303, III. patro)

2 500 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz z oblasti centralizovaného odkanalizování a čistíren odpadních vod z měst a obcí, zaměřený zejména na centrální čistírny odpadních vod (ČOV).

Program:

  • Technické a právní předpisy v oblasti čištění odpadních vod.
  • Základní rozdělení čistíren odpadních vod.
  • Přítok odpadní vody na ČOV.
  • Látkové zatížení odpadních vod.
  • Základní princip objektů v jednotlivých stupních čištění: mechanické předčištění, mechanické čištění, biologické čištění, kalové hospodářství.
  • Strojní vybavení čistíren odpadních vod.
  • Rozbory odpadní vody, kalů a další monitoring na ČOV.
  • Současné trendy navrhování čistíren odpadních vod.
  • Shrnutí a závěr.

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům technologií zařízení využívaných při čištění a likvidaci odpadních vod a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška