Domovní čistírny odpadních vod – kurz celoživotního vzdělávání

Datum a místo

KURZ ZRUŠEN 

Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně 

Cena

2 400 Kč bez DPH

(cena zahrnuje studijní materiály, drobné občerstvení a oběd)

Lektor

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Anotace

Jednodenní odborný kurz z oblasti decentralizované likvidace odpadních vod z rodinných domů a objektů. Kurz je zaměřený zejména na čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV).

Program:

  • Legislativa v dané oblasti.
  • Možnosti decentralizovaného čištění odpadních vod.
  • Rozdělení domovních ČOV.
  • Princip biologického čištění odpadní vody.
  • Výpočet přítoku a látkového zatížení DČOV.
  • Výpočet základních objemů jednotlivých komor.
  • Konstrukce a výstavba DČOV.
  • Vystrojení DČOV a další vybavení.
  • Provozování DČOV.

Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům technologií zařízení využívaných při čištění a likvidaci odpadních vod a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.

Přihláška