Research Projects

  • GA0676GA0676
    Extrémní srážkové scénáře pro rizikovou analýzu posouzení ekonomicky únosného a ekologicky šetrného návrhu stokových sítí
  • COSTCOST
    European Cooperation in Science and Technology
  • WaBeWaBe
    Srovnávací analýza veřejných systémů zásobování vodou a vodárenských společností

Visegrad Fund

Partners

Informační zdroje

Sdílení