Home News Diplomové práce
Diplomové práce
There are no translations available.

Žádáme diplomanty, aby se dostavili na sekretariát ÚVHO pro originál zadání diplomové práce. Diplomové práce musí být odevzdány nejpozději v pátek 15. 1. 2016 do 12 hod. na sekretariátě ústavu ( Bc. Koukalová - dveře Z321). Odevzdává se 1 x tištěná práce včetně ostatních náležitostí http://water.fce.vutbr.cz/cs/diplomove-prace/pokyny-pro-vypracovani + 1 x práce ve formátu pdf na CD (CD musí být nadepsáno a uloženo v plastovém slim obalu).

Rozpis komisí bude během zítřka vystaven na stránkách ústavu a na nástěnce ústavu.