Home Aktuální kurzy Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí
Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí
There are no translations available.

Akreditovaný vzdělávací program
LS 2016/2017

Akreditovaný vzdělávací program

Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí

Ústav vodního hospodářství obcí je držitelem akreditace MŠMT pro vzdělávací program "Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí".

Rozsah

120 vyučovacích hodin

Datum a místo

letní semestr 2016/2017

místo konání bude upřesněno

Garant

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Anotace

Absolvent kurzu získá kvalifikaci pro provozování, správu a rozvoj vodovodů nebo kanalizací, bude oprávněn vykonávat funkci odborného zástupce provozovatele vodovodu nebo kanalizace, jež jsou využívány trvale nejvýše 5000 fyzickými osobami v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

Absolvent si osvojí znalosti z oboru vodárenství, stokování, čištění odpadních vod, a to v úrovni schopností provozování, správy a rozvoje vodovodů a kanalizací. Mezi konkrétní znalosti patří zejména základy hydrauliky těchto systémů, technické řešení jednotlivých součástí, používané materiály pro výstavbu, funkce a význam vybraných objektů, procesy úpravy vody a čištění odpadních vod, funkce čerpací techniky, hygienické zásady, přehled legislativy a další.

Kurz je zakončen zkouškou.

Kontakt

V případě zájmu o zápis do kurzu kontaktujte přímo garanta kurzu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Contact and Registration

Jana Bílovská
tel.: 541 147 736
bilovska.j@fce.vutbr.cz

Přihláška

jaro 2017