Home Zaměstnanci Tuhovčák Ladislav

Ústav vodního hospodářství obcí

Celoživotní vzděláváníDesigned by:

doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.

vedoucí oboru Vodní hospodářství a vodní stavby
vedoucí Ústavu vodního hospodářství obcí
vedoucí Centra dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství
docent

Kontakty

tel.:   5 4114 7720
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

kancelář: Z322

Zaměření

zásobování vodou
vodárenské systémy a soustavy
inženýrské sítě

Zajišťuje výuku předmětů

Vědecko-výzkumná činnost

 • CARE-W - 5. rámcový program EU
 • Etnet21 - Socrates-Erasmus
 • Aqualingua - Leonardo da Vinci
 • Spoluřešitel výzkumného záměru MSM 261100006 - "Modelování a řízení provozu vodárenských distribučních sítí"
 • Generel zásobování vodou města Plzně
 • Garant kurzu celoživotního vzdělávání "Rekonstrukce vodohospodářských sítí"
 • WSDTI - Vědecká nadace německo-českého institutu
 • COST C18 - European Science Foundation: Performance assessment of urban infrastructure services: the case of water supply, wastewater and solid waste
 • COST C19 - European Science Foundation: Proactive crisis management of urban infrastructure
 • WABe - MŠMT-COST: Srovnávací analýza veřejných systémů zásobování vodou a vodárenských společností
 • RadWas - MŠMT-COST: Riziková analýza a hodnocení rizik vodárenských distribučních systémů
 • CVVH - ESF/MŠMT: Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství
 • WaterRisk - MŠMT-NPVII: Identifikace,kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou

Členství v mezinárodních a národních organizacích

 • člen International Water Supply Association (IWSA), Londýn, Velká Británie, řádné, od: roku 1992
 • TECHnology for WAter REsources (TECHWARE), International non-profit-making association, Brussels, Belgium, řádné, od roku 1998

Publikační činnost

2017
SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Možnosti srovnání vodárenských systémů a provozovatelů. SOVAK, 2017, roč. 26, č. 2, s. 9-12. ISSN: 1210-3039.
Detail
SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L. HYDRAULICKÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY PRO OPTIMALIZACI TLAKOVÝCH POMĚRŮ VE VODÁRENSKÝCH SÍTÍCH. In JUNIORSTAV 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 188-194. ISBN: 978-80-214-5462- 0.
Detail
 
2016
SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L. CITLIVOSTNÍ ANALÝZA METODIKY PŘEDBĚŽNÉHO HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY. In JUNIORSTAV 2016. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 236-243. ISBN: 978-80-214-5311- 1.
Detail
TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T.; TAUŠ, M. Metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury. Vodárenské pohľady. Bratislava, Slovenská republika: Asociácia vodárenských spoločností, 2016. s. 22-22. ISSN: 1336-6467.
Detail
TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T. Preliminary assessment of the technical condition of water supply infrastructures. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier Ltd., 2016. s. 181-187. ISSN: 1877-7058.
Detail | WWW
KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L.; BIELA, R. Methodology for the estimation of the technical condition in the case of water treatment plants. In 2nd EWaS International Conference. Procedia Engineering. 1. Philadelphia, USA: Elsevier Ltd., 2016. s. 71-76. ISSN: 1877-7058.
Detail | WWW
TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SUCHÁČEK, T. Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury. In Voda Zlín 2016. Olomouc: Moravská vodárenská, a.s., 2016. s. 35-39. ISBN: 978-80-905716-2- 4.
Detail
 
2015
ALAYOUBI, M.; TUHOVČÁK, L. Risk analysis for UE_ LOW operational pressure in intermittent water supply systems. In Juniorstav 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 253-260. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
Detail
TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M. Technical Audit of Water Supply Systems. In Water Management and Hydraulic Engineering 2015. WATER MANAGEMENT AND HYDRAULIC ENGINEERING. 1. Brno: Institut of Water Structures, FCE, BUT, 2015. s. 245-253. ISBN: 978-80-214-5230- 5. ISSN: 2410-5910.
Detail
ALAYOUBI, M.; TUHOVČÁK, L. Risk analysis for intermittent water supply systems. Emirates journal for engineering research, 2015, roč. 20, č. 1, s. 27-36. ISSN: 1022-9892.
Detail | WWW
TUHOVČÁK, L.; SUCHÁČEK, T.; TAUŠ, M. Metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury. SOVAK, 2015, roč. 24, č. 12, s. 26-29. ISSN: 1210- 3039.
Detail
TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; SUCHÁČEK, T. Preliminary technical assessment of water distribution networks. Czech Journal of Civil Engineering, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 129-134. ISSN: 2336- 7148.
Detail | WWW
SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M. Energetický audit vodárenských systémů. Vodovod. info, 2015, roč. 2015, č. 11, s. 1-4. ISSN: 1804- 7157.
Detail | WWW
 
2014
TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; MÍKA, P. Indirect condition assessment of water mains. In PROCEDIA ENGINEERING, volume 70. Procedia Engineering. Philadelphia, USA: Elsevier Ltd., 2014. s. 1669-1678. ISSN: 1877-7058.
Detail
TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; MARČÍK, M. Technický audit čerpacích stanic pitné vody. In Voda Zlín 2014. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2014. s. 117-120. ISBN: 978-80-905716-0- 0.
Detail
TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; KUČERA, T. The Assessment of the Technical Condition of the Water Distribution Systems. In PROCEDIA ENGINEERING, volume 89. Procedia Engineering. Philadelphia, USA: Elsevier Ltd., 2014. s. 1420-1427. ISSN: 1877-7058.
Detail
TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; KUČERA, T. THE ASSESSMENT OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE WATER DISTRIBUTION SYSTEMS. WDSA 2014 - Water Distribution Systems Analysis. 1. Bari, IT: Technical University of Bari, 2014. s. 60-60.
Detail
CUESTA CORDOBA, G.; TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M. Using artificial neural network models to assess water quality in water distribution networks. In PROCEDIA ENGINEERING, volume 70. Procedia Engineering. Philadelphia, USA: Elsevier Ltd., 2014. s. 399-408. ISSN: 1877-7058.
Detail
 
2013
CUESTA CORDOBA, G.; TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M. Model umělých neuronových sítí pro predikci koncentrace chloru ve vodovodní síti. Vodní hospodářství, 2013, roč. 63, č. 1, s. 12-14. ISSN: 1211- 0760.
Detail
CUESTA CORDOBA, G.; TUHOVČÁK, L. DATA-DRIVEN APPROACH TO ASSESS CHLORINE DECAY IN A PRESSURE ZONE - BRNO, KOHOUTOVICE - CASE STUDY. JUNIORSTAV 2013. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013. s. 315-328. ISBN: 978-80-214-4670- 0.
Detail
TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M. Hodnocení technického stavu vodovodů. VODA ZLÍN 2013. 1. Olomouc: Moravská vodárenská, a.s., 2013. s. 19-26. ISBN: 978-80-260-3739- 2.
Detail
TUHOVČÁK, L.; MENŠÍK, M.; TAUŠ, M. Nabídka poskytnutí znalostí pro Vodovody a kanalizace Zlín - Prototyp softwarové aplikace TAPS. Brno: Ústav vodního hospodářství obcí, 2013. s. 1-3.
Detail
TUHOVČÁK, L.; TAUŠ, M.; VEČEŘA, M. Technický a energetický audit vodárenských čerpacích stanic. VODA 2013. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 69-72. ISBN: 978-80-263-0506- 4.
Detail
TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TAUŠ, M. Hodnocení technického stavu veřejných vodovodů. Provoz vodovodů a kanalizací. 1. Líbeznice: Medim, spol. s r.o., 2013. s. 61-63. ISBN: 978-80-87140-33- 8.
Detail
CUESTA CORDOBA, G.; TUHOVČÁK, L.; HAŠKA, L.; VIŠČOR, P.; TAUŠ, M. Modelování koncentrace chloru ve vodovodní síti. SOVAK, 2013, roč. 22, č. 6, s. 24-27. ISSN: 1210- 3039.
Detail
 
2011
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Specifické technické školení _ Vybrané statě z vodárenství. Vybrané statě z vodárenství. 1. Brno: FAST, ÚVHO, Brno, 2011. s. 1-24.
Detail
ALAYOUBI, M.; VALEŠOVÁ, M.; TUHOVČÁK, L. Risik analysis methodology and its implementation on continuous and intermittent water supply systems. In JUNIORSTAV 2011. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2011. s. 241-252. ISBN: 978-80-214-4232- 0.
Detail
 
2010
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Využití teorie hodnocení rizik pro prioritizaci investic a provozních opatření v systémech veřejného zásobování pitnou vodou. Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, 2010, roč. 8, č. 2/ 2010, s. 42-44. ISSN: 1335- 9614.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T.; TŘASOŇOVÁ, P. Hodnocení rizik veřejných vodovodů pomocí softwarové aplikace WaterRisk. In Rizika ve vodním hospodářství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2010. s. 127-132. ISBN: 978-80-7204-703- 1.
Detail
KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L. Plány obnovy vodovodních sítí. In Voda Zlín 2010. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2010. s. 125-130. ISBN: 978-80-254-6368- 0.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Využití rizikové analýzy u systémů zásobování pitnou vodou. In Voda Zlín 2010. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2010. s. 21-25. ISBN: 978-80-254-6368- 0.
Detail
 
2009
TUHOVČÁK, L.; KOŽÍŠEK, F.; HLAVÁČ, J.; RUČKA, J. Projekt WaterRisk - připravované výstupy řešení. SOVAK, 2009, roč. 18, č. 3, s. 14-15. ISSN: 1210- 3039.
Detail
KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L. Plánování obnovy vodovodních sítí. In AQUA 2009. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 2009. s. 17-24. ISBN: 978-80-227-3157- 7.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Využití teorie hodnocení rizik pro prioritizaci investic a provozních opatření v systémech veřejného zásobování pitnou vodou. In Pitná voda. 1. Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2009. s. 29-34. ISBN: 978-80-969974-2- 8.
Detail
RUČKA, J.; TUHOVČÁK, L.; KADLECOVÁ, V. Zákal ve vodovodní síti, metody predikce jeho vzniku a šíření. In Voda Zlín 2009. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2009. s. 39-44. ISBN: 978-80-254-3935- 7.
Detail
KOŽÍŠEK, F.; PAUL, J.; GARI, D.; TUHOVČÁK, L.; PUMANN, P. Risk assessment case study 1: Březnice, Czech Republic. In TECHNEAU: Safe Drinking Water from Source to Tap. 1. Londýn, UK: IWA Publishing, 2009. s. 229-238. ISBN: 1-84339-275- 5.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Hazard identification and risk analysis of water supply systems. In Strategic Asset Management of Water Supply and Wastewater Infrastructures. 1. Londýn, UK: IWA Publishing, 2009. s. 287-298. ISBN: 1-84339-186- 4.
Detail
TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; TŘASOŇOVÁ, P. Analýza vybraných výkonnostních ukazatelů vodárenských společností v ČR. In Voda Zlín 2009. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2009. s. 15-20. ISBN: 978-80-254-3935- 7.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T. Analýza rizik vodárenských systémů. In Provoz vodovodních a kanalizačních sítí. 1. Líbeznice: SOVAK ČR, 2009. s. 47-51. ISBN: 978-80-87140-15- 4.
Detail
 
2008
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Risk analysis concepts and methods - detailed methods. In Proactive Crisis Management of Urban Infrastructure. 1. Brusel: COST Office; SINTEF, 2008. s. 30-46. ISBN: 978-82-536-1003- 0.
Detail
RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; TUHOVČÁK, L.; MERGL, V. Doporučení pro implementaci Water Safety Plans v zemích EU. SOVAK, 2008, roč. 17, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1210-3039.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; PAPÍRNÍK, V. CASE A4: Implementation of FMECA method in evalution of risks in water supply systems - Czech case study. In Proactive Crisis Management of Urban Infrastructure. 1. Brusel: COST Office, SINTEF, 2008. s. 75-88. ISBN: 978-82-536-1003- 0.
Detail
 
2007
TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; SVOBODA, M.; ŠEBESTA, M. Technický audit vodárenských distribučních systémů. In Voda Zlín 2007. 1. Zlín, ČR: Zlínská vodárenská, a.s., 2007. s. 173-179. ISBN: 978-80-239-8740- 9.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; HLAVÁČ, J. WaterRisk - riziková analýza systémů zásobování pitnou vodou. In Voda Zlín 2007. Zlín: Zlínská vodárenská, a.s., 2007. s. 27-32. ISBN: 978-80-239-8740- 9.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; MERGL, V. Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou - projekt WATERRISK. SOVAK, 2007, roč. 16, č. 7- 8, s. 50-52. ISSN: 1210- 3039.
Detail
TUHOVČÁK, L. Hodnocení technického stavu a plánování obnovy vodovodních sítí. In Stratégia pre obnovu vodovodných sietí a znižovanie strát vody. Bratislava: Centire, s.r.o., 2007. s. 1-22.
Detail
PAPÍRNÍK, V.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Analýza rizik vodojemů. In Rizika ve vodním hospodářství. 1. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 411-418. ISBN: 978-80-86433-43- 1.
Detail
TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T. Method of annual rehab planning of water distribution networks. In LESAM 2007. 1. Lisabon, Portugalsko: IWA, 2007. s. 173-173.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Hazard identification and risk analysis of water supply systems. In LESAM 2007. Lisabon, Portugalsko: IWA, 2007. s. 104-104.
Detail
GARI, D.; TUHOVČÁK, L.; KOŽÍŠEK, F. Hodnocení a řízení rizik v rámci evropského výzkumného projektu TECHNEAU. In Rizika ve vodním hospodářství. 1. Brno: CERM, 2007. s. 94-96. ISBN: 978-80-86433-43- 1.
Detail
TUHOVČÁK, L.; KOŽÍŠEK, F.; RUČKA, J.; JUHAŇÁK, T. Identifikace a kvantifikace rizik vodárenských systémů - projekt WaterRisk. In Rizika ve vodním hospodářství. 1. Brno: CERM, 2007. s. 500-506.
Detail
TUHOVČÁK, L. Ekonomické aspekty snižování ztrát vody. In Stratégia pre obnovu vodovodných sietí a znižovanie strát vody. Bratislava: Centire, s.r.o., 2007. s. 1-16.
Detail
 
2006
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Analýza rizik vodárenských distribučních systémů. In Voda Zlín 2006. Zlín: Zlínská vodárenská, a.s., 2006. s. 19-26. ISBN: 80-239-6523- 9.
Detail
TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-8.
Detail
TUHOVČÁK, L. Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství. SOVAK, 2006, roč. 15, č. 3, s. 29-29. ISSN: 1210- 3039.
Detail
KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L. Multi- criteria optimization as a support by the rehabilitation planning of the water mains. In Junior Scientist Conference 2006. Vídeň, Rakousko: TU Wien, 2006. s. 247-248. ISBN: 3-902463-05- 8.
Detail
TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-8.
Detail
VALKOVIČ, P.; VIŠČOR, P.; TUHOVČÁK, L. Spolehlivost vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2006. s. 32-41.
Detail
SVOBODA, M.; TUHOVČÁK, L. Hodnocení technického stavu čerpacích stanic. In Nové trendy v zásobování vodou a odkanalizování a nakládání s domovým odpadom. Žiar, Slovensko: STU Bratislava, 2006. s. 183-188. ISBN: 80-227-2469- 6.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Analýza rizik vodárenských distribučních systémů. In Vodovody, kanalizácie, odpady, malé vodné diela, alternatívne zdroje energie. Tatranská Štrba: STU v Bratislavě, Stavebná fakulta, 2006. s. 23-30. ISBN: 80-232-0270- 7.
Detail
TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z. Technical audit of the water distribution network. Water Science and Technology, 2006, roč. 6, č. 5, s. 129-138. ISSN: 0273- 1223.
Detail
PRAX, P.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Posouzení tlakových poměrů na výtlaku odpadních vod Kobylnice. 2006. s. 1-13.
Detail
TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z. Technical audit of the water distribution network. In 5th IWA World Water Congress - Beijing 2006. Benjing, Čína: IWA, 2006. s. 1-8.
Detail
TUHOVČÁK, L.; ADLER, P.; KUČERA, T.; RACLAVSKÝ, J. Vodárenství. Vodárenství. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 1-223.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; TUHOVČÁK, L.; MALANÍK, S. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 1-171.
Detail
TUHOVČÁK, L.; SHPAIR, D.; SVOBODA, M. Ekonomický pohled na řešení ztrát vody. In Provoz vodovodních a kanalizačních sítí. Poděbrady: SOVAK, 2006. s. 81-87.
Detail
TUHOVČÁK, L. Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství. SOVAK, 2006, roč. 15, č. 3, s. 29-29. ISSN: 1210- 3039.
Detail
TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-8.
Detail
TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; SHPAIR, D. Ekonomicky akceptovatelná úroveň ztrát vody. In Straty vody vo vodovodných systémoch. Stará Lesná, Slovensko: Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., 2006. s. 37-42.
Detail
 
2005
RUČKA, J.; TUHOVČÁK, L. Využití neuronových sítí pro predikci poruchovosti vodovodních sítí. In Juniorstav 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 158 ( s.)ISBN: 80-214-2830- 9.
Detail
TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Technický audit vodovodní sítě. In VODA ZLÍN 2005. Zlín, Česká republika: 2005. s. 25-31. ISBN: 80-239-4453- 3.
Detail
TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Využití metod analýzy rizik pro hodnocení technického stavu vodovodních sítí. In Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2005. s. 133 ( s.)ISBN: 80-01-03272- 8.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Risk Analysis of Water Distribution Systems. In Security of Water Supply Systems: From Source to Tap. Murter, Chorvatsko: NATO, 2005. s. 1-13.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Small and Medium-Sized Water Suplies: The Czech Republic. In 2nd WEKNOW Conference: Conference Proceedings. Bratislava, Slovenská republika: Kiwa Water Research, 2005. s. 86 ( s.)
Detail
TUHOVČÁK, Ladislav; KUČERA, Tomáš; RUČKA, Jan; SVOBODA, Miroslav. The Technical Audit of Water Distribution Network Using Some of Technical Indicators. 2005.
Detail
BERÁNEK, J. a kol. Inženýrské sítě. Brno: VUT v Brně, FAST, 2005. s. 1-183.
Detail
TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z. The Technical Audit of Water Distribution Network Useng the Different Leakage Indicators. In Leakage 2005. Halifax: IWA, 2005. s. 495-503.
Detail
TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P. CARE-W - expertní systém pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Aktuální trendy v úpravě a čištění odpadních vod. Zlín: Centroprojekt Zlín, 2005. s. 13-22.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RACLAVSKÝ, J. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. 1. Brno: ÚVHO, 2005. s. 1-190.
Detail
 
2004
TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., ŠEVČÍK, J. Optimalizace tlakových poměrů vybraných tlakových pásem vodovodní sítě města Liberce. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Brno, Česká republika: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2004. s. 13 ( s.)ISBN: 80-7204-338- 2.
Detail
TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Spolehlivost vodovodních sítí jako kritérium pro plánování rekonstrukcí. In Voda Zlín 2004. Zlín: VaK Zlín, 2004. s. 137 ( s.)
Detail
KUČERA, T.; TUHOVČÁK, L. Multi- criteria optimisation for the selection of the right rehab technology for the reconstruction of particular pipe section of water distribution network. In 22nd International NO- DIG Conference and Exihibiton. Hamburg, SRN: 2004. s. 1 ( s.)
Detail
TUHOVČÁK, L., SVOBODA, M., KUČERA, T., RUČKA, J. Hodnocení technického stavu vodovodních sítí. In Provoz vodovodních a kanalizačních sítí. Praha, Česká republika: SOVAK, 2004. s. 231 ( s.)
Detail
KUČERA, T., TUHOVČÁK, L. Využití multikriteriální optimalizace při sestavování krátkodobých plánů rekonstrukcí vodovodních sítí. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno: Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, 2004. s. 266 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
Detail
TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., SVOBODA, M. Riziková analýza systémů zásobování pitnou vodou. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno: Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, 2004. s. 505 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
Detail | WWW
HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L. Expertní systém pro plánování obnovy stokových sítí (CARE-S). Vodní hospodářství, Čistírenské listy, 2004, roč. 54, č. 11/ 2004, s. 327 ( s.)ISSN: 1211- 0760.
Detail
HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L. Využití expertního systému pro plánování rekonstrukcí stokových sítí. In Odpadové vody 2004. Tatranské Zruby: AČE SR, 2004. s. 119-123. ISBN: 80-89088-33- 3.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RACLAVSKÝ, J. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. Rekonstrukce vodohospodářských sítí. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2004. s. 1-200.
Detail
NOSEK, R., TUHOVČÁK, L., MIČÍN, J. Use of Optimization Analysis Methods for Priority Assesment of Sewerage Systems Rehabilitation. In Juniorstav 2004. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004. s. 235 ( s.)ISBN: 80-214-2560- 1.
Detail
TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., VRBKOVÁ, P., VIŠČOR, P. Testing of CARE- W in Brno water distribution network. 2004. s. 1-8.
Detail
TUHOVČÁK, L., SVOBODA, M. Metodika hodnocení ztrát vody ve veřejných vodovodech. In 36. Konferencia vodohospodárov v priemysle. Bratislava, Slovenská republika: STU v Bratislavě, KZI, 2004. s. 35 ( s.)
Detail
HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; RACLAVSKÝ, J.; ŠULCOVÁ, V.; TUHOVČÁK, L. EXPERTNÍ SYSTÉM PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ STOKOVÝCH SÍTÍ. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2004. Brno, Česká republika: 2004. s. 15 ( s.)ISBN: 80-86020-44- 4.
Detail
 
2003
TUHOVČÁK, L., VALKOVIČ, P., RACLAVSKÝ, J. Expertní systémy pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí - projekt CARE- W. In Ztráty vody ve vodárenských distribučních systémech. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 95 ( s.)ISBN: 80-7204-301- 3.
Detail
TUHOVČÁK, L., VRBKOVÁ, P. Ukazatele ztrát vody a jejich ekonomicky akceptovatelné hodnoty. In Pitná voda. Bratislava, Slovenská republika: Slovenský národný komitét IWA, 2003. s. 94 ( s.)
Detail
TUHOVČÁK, L., VRBKOVÁ, P. Vykazování ztrát vody. In Voda Zlín 2003. Zlín: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 2003. s. 153 ( s.)ISBN: 80-239-0072- 2.
Detail
TUHOVČÁK, L.; VRBKOVÁ, P. Failures analysis for water distribution networks long- term rehabilitation planning. In Pumps, Electromechanical Devices and Systems - Applied to Urban Water Management. Nizozemí: Swets & Zeitlinger B. V., Lisse, The Netheralnds, 2003. s. 307 ( s.)ISBN: 90-5809-560- 6.
Detail
TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., RUČKA, J., KUČERA, T. Projekt CARE-W - expertní systém pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In 8. konference o bezvýkopových technologiích. Praha, Česká republika: CzSTT, 2003. s. 7 ( s.)
Detail
SEAGROV, S.; BAPTISTA, J.; CONROY, P.; EISENBEIS, P.; DE FEDERICO, V.; HERZ, R.; LE GAUFFRE, P.; MAZZACANE, S.; ROSTUM, J.; SCHILLING, W.; TUHOVČÁK, L. Computer aided rehabilitation of water networks. In Pumps, Electromechanical Devices and Systems - Applied to Urban Water Management. Nizozemí: Swets & Zeitlinger B. V., Lisse, The Netheralnds, 2003. s. 279 ( s.)ISBN: 90-5809-560- 6.
Detail
LE GAUFFRE, P.; LAFFRÉCHINE, K.; BAUR, R.; SCHIATTI, M.; TUHOVČÁK, L. Decision support for the prioritisation of water network rehabilitation projects , Data needs and data availability. In Pumps, Electromechanical Devices and Systems - Applied to Urban Water Management. Nizozemí: Swets & Zeitlinger B. V., Lisse, The Netheralnds, 2003. s. 263 ( s.)ISBN: 90-5809-574- 6.
Detail
NOSEK, R., TUHOVČÁK, L. Optimalizace rekonstrukcí stokových sítí. In Rekoštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava, Slovenská republika: VÚVH, Bratislava, 2003. s. 185 ( s.)ISBN: 80-214-2560- 1.
Detail
KUČERA, T., TUHOVČÁK, L. Krátkodobé plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In 5. odborná konference doktorského studia Díl 7 - vodní hospodářství a vodní stavby. VUT v Brně, FAST, Brno: VUT v Brně, FAST, Brno, 2003. s. 87 ( s.)ISBN: 80-7204-265- 3.
Detail
ALEGRE, H., TUHOVČÁK, L., VRBKOVÁ, P. Performance Management and Historical Analysis: The use of the CARE- W PI Tool by the Brno Waterworks Municipality. IWA, 2003.
Detail
 
2002
TUHOVČÁK, L. Transformace sektoru zásobování vodou v zemích střední Evropy a srovnávání s ČR. In Voda Zlín 2002. Zlín: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 2002. s. 3 ( s.)
Detail
SEAGROV, S.; SCHILLING, W.; ROSTUM, J.; TUHOVČÁK, L.; EISENBEIS, P.; HERZ, R.; LE GAUFFRE, P.; BAPTISTA, J.; CONROY, P.; MAZZACANE, S.; SCHIATTI, M. Computer Aidede Rehabilitation of Water Network. In 3rd IWA World Congress. Melbourne, Austrálie: IWA, 2002. s. 60-69.
Detail
EISENBEIS, P., ROSTUM, J., TUHOVČÁK, L., VALKOVIČ, P., VIŠČOR, P. Reliability as one of the criteria for water mains rehabilitaiton planning. In Proceedings Specialised Conference "Management of Productivity at Water Utilities". Praha, ČR: ICARIS Ltd., Nám. Dr. Holého 8, Praha, ČR, 2002. s. 145 ( s.)
Detail
TUHOVČÁK, L. Transformace sektoru zásobování vodou v zemích střední Evropy a srovnání s ČR. 2002.
Detail
TUHOVČÁK, L. Trubní materiály a jejich hodnocení z hlediska koroze. In Příčiny koroze a protikorozní ochrana vodovodního potrubí a armatur. VUT v Brně, Veveří 95, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, ČR, 2002. s. 4 ( s.)ISBN: 80-7204-227- 0.
Detail
TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., RACLAVSKÝ, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Spolehlivost úseků vodovodní sítě jako kritérium pro plánování rekonstrukcí. In Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí. Bratislava, Slovenská republika: STU v Bratislavě, KZI, 2002. s. 33 ( s.)ISBN: 80-227-1793- 2.
Detail
TUHOVČÁK, L. Transformation of the water supplying sector in the countries of Central Europe. In NATO Advanced Research Workshop Urban Water Management:Science, Technology and Service Delivery. Bulgaria. Borovetz: LA PCO - Ljubomir Emilov, Bulgaria, 2002. s. 109 ( s.)ISBN: 954-90924-2- 9.
Detail
TUHOVČÁK, L., KUČERA, T., RACLAVSKÝ, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Spolehlivost úseků vodovodní sítě jako kritérium pro plánování rekonstrukcí. In Aktuálne problémy vodného hospodárstva a obcí. STU Bratislava, KZI, Slovenská Republika: STU Bratislava, KZI, Slovenská Republika, 2002. s. 33 ( s.)ISBN: 80-227-1793- 2.
Detail
EISENBEIS, P., LE GAT, Y., LAFFRÉCHINE, K., LE GAUFFRE, P., KÖNIG, A., ROSTUM, J., TUHOVČÁK, L., VALKOVIČ, P. D3 - Models description. WP2 Report No. 2. 1. Cemagref, CESTAS Cedex, France: 5. rámcový program EU, 2002.
Detail
TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., BERÁNEK, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Plánování rekonstrukcí vodohospodářskch sítí. In NO- DIG 2002. Praha 2002: CzSTT, 2002.
Detail
LE GAUFFRE, P., LAFFRÉCHINE, K., BAUR, R., DI FEDERICO, V., EISENBEIS, P., KÖNIG, A., KOWALSKI, M., SEAGROV, S., TORTEROTOT, J., TUHOVČÁK, L., WEREY, C. D6 - Criteria for the priorisation of rehabilitation project CARE - W. No. 3.1 - June 2002. INSA Lyon - URGC, France: 5. rámcový program EU, 2002.
Detail
EISENBEIS, P., LE GAT, Y., LAFFRÉCHINE, K., LE GAUFFRE, P., KÖNIG, A., TUHOVČÁK, L., VALKOVIČ, P. D3 - Models description. Report No. 2. 1. Cemagref Bordeaux, France: 5. rámcový program EU, Cemagref, France, 2002.
Detail
TUHOVČÁK, L., VRBKOVÁ, P. Infrastructure leakage index and other indicators as leakage assessment - the Czech experience. In Conference Proceedings "Leakage Management" International IWA Conference. Lemesos, Cyprus: Water Board of Lemesos, Lemesos, Cyprus, 2002. s. 46 ( s.)ISBN: 9963-8759-0- 4.
Detail
TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., BERÁNEK, J., ŘEHÁKOVÁ, B. Krátkodobé a střednědobé plánování rekonstrukcí vodovodních řadů. In Odborná vedecká konferencia "AQUA 2002". Trenčín, Slovenská republika: STU Bratislava, 2002. s. 13 ( s.)
Detail
 
2001
SEAGROV, S., ROSTUM, J., TUHOVČÁK, L., EISENBEIS, P., HERZ, R., LE GAUFFRE, P., BAPTISTA, J., CONROY, P. Computer Aided REhabilitation of Water Networks. In 19th International NO- DIG Conference. Praha, Česká republika: ISST, 2001.
Detail
TUHOVČÁK, L., ŘEHÁKOVÁ, B., VALKOVIČ, P., VIŠČOR, P., VRBKOVÁ, P., BERÁNEK, J., RACLAVSKÝ, J. CARE - W Computer Aided REhabilitation of Water Networks. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Neuveden. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2001. s. 35 ( s.)ISBN: 80-01-02510- 1.
Detail
TUHOVČÁK, L.; DVOŘÁK, P.; VIŠČOR, P.; VALKOVIČ, P. SUPSYS - the Support Tool for the Rehabilitation of Water Mains Planning. In IWA 2nd World Water Congress Efficient Water Management - Making it Happen. Berlín, Německo: IWA, 2001. s. 35 ( s.)
Detail
RACLAVSKÝ, J., TUHOVČÁK, L., BERÁNEK, J., VRBKOVÁ, P., ŘEHÁKOVÁ, B. Báze znalostí - metody sanace vodovodních řadů. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: VUT v Brně, FAST, VST, 2001. s. 53 ( s.)ISBN: 80-214-2033- 2.
Detail
TUHOVČÁK, L., ŘEHÁKOVÁ, B., VALKOVIČ, P., VIŠČOR, P., VRBKOVÁ, P., BERÁNEK, J., RACLAVSKÝ, J. Projekt CARE- W. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno, Česká republika: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2001. s. 46 ( s.)ISBN: 80-214-2033- 2.
Detail
TUHOVČÁK, L., DVOŘÁK, P., VIŠČOR, P., VALKOVIČ, P. SUPSYS - The Support Tool for the Rehabilitation of Water Mains Planning. In 2nd World Water Congress. Berlín: International Water Association, 2001. s. CD ROM ( s.)
Detail
TUHOVČÁK, L. CARE- W Computer Aided REhabiliation of Water Networks. In NO- DIG Procededings and Exhibitors. Praha: CzSTT, ISTT, 2001. s. CD ROM ( s.)
Detail
TUHOVČÁK, L., DVOŘÁK, P., RACLAVSKÝ, J., VIŠČOR, P., VALKOVIČ, P. Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů. In VODA ZLÍN 2001. Vodovody a kanalizace Zlín, 2001. s. 139 ( s.)ISBN: 80-238-6726- 1.
Detail
VRBKOVÁ, P., TUHOVČÁK, L. Výkonnostní ukazatele pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Voda a životní prostředí. Brno: NOEL 2000, 2001. s. 107 ( s.)ISBN: 80-86020-35- 5.
Detail
TUHOVČÁK, L., DVOŘÁK, P., TUHOVČÁK, L., VIŠČOR, P., VALKOVIČ, P. Analysis of Failures and Reliability of the Water Distribution Network as Criteria for Water Mains Rehabilitation Planning. In System Approach to Leakage Control and Water Distribution Systems Management. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001. s. 152 ( s.)ISBN: 80-7204-197- 5.
Detail
RACLAVSKÝ, J., TUHOVČÁK, L., BERÁNEK, J., VRBKOVÁ, P., ŘEHÁKOVÁ, B. Báze znalostí - metody sanace vodovodních řadů. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: CERM, 2001. s. 53 ( s.)
Detail
TUHOVČÁK, L. Závěrečná zpráva o realizaci projektu LA 073. Brno: 2001.
Detail
VALKOVIČ, P., TUHOVČÁK, L. Modely pro stanovení predikce poruch a spolehlivosti vodovodní sítě. In Voda a životní prostředí. Brno, ČR: VUT FAST ÚVHO, 2001. s. 113 ( s.)ISBN: 80-86020-35- 5.
Detail
VRBKOVÁ, P., TUHOVČÁK, L. Výkonostní ukazatele pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Voda a životní prostředí. Brno: VUT FAST, ÚVHO, 2001. s. 107 ( s.)ISBN: 80-86020-35- 5.
Detail
 
2000
TUHOVČÁK, L.; VIŠČOR, P.; VALKOVIČ, P.; RACLAVSKÝ, J. EXPERTNÍ SYSTÉM JAKO PODPŮRNÝ PROSTŘEDEK PRO PLÁNOVÁNÍ REKONSTRUKCÍ A SANACÍ VODOVODNÍCH ŘADŮ. In 6. konference o bezvýkopových technologiích. Brno, Česká republika: CzSTT, 2000. s. 25 ( s.)
Detail
TUHOVČÁK, L. Výkonnostní ukazatele systémů zásobování vodou. In Voda Zlín 2000. Zlín: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 2000. s. 160 ( s.)
Detail
DVOŘÁK, P.; TUHOVČÁK, L. Multikriteriální hodnocení vodovodních řadů pro potřeby plánování jejich rekonstrukce. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. s. 60-64. ISBN: 80-214-1752- 8.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P. Báze znalostí o rekonstrukcích vodovodních řadů. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. s. 54-59. ISBN: 80-214-1752- 8.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; TUHOVČÁK, L.; KŮRA, O. R&D Aspect of Trenchless Technology at the Heart of Europe - in the Czech republic. In World Congress NO- DIG 2000. Perth, Austrálie: ISST, ASST, 2000. s. 1-10.
Detail
TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; VIŠČOR, P.; RACLAVSKÝ, J.; BERÁNEK, J. SUPSYS podpůrný prostředek pro plánování rekonstrukcí vodovodních řadů. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. s. 41-47. ISBN: 80-214-1752- 8.
Detail
TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; RACLAVSKÝ, J.; VIŠČOR, P.; BERÁNEK, J. Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2000. s. 166 ( s.)ISBN: 80-86020-29- 0.
Detail
TUHOVČÁK, L.; VRBKOVÁ, P. Srovnávací analýza vodárenských společností v ČR. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Brno, Česká republika: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2000. s. 19-25. ISBN: 80-86020-29- 0.
Detail
TUHOVČÁK, L.; VIŠČOR, P.; VALKOVIČ, P.; RACLAVSKÝ, J. Expert system as Support of the Make Decision Process for Rehabilitation of Water Mains. In IV. International Conference Water Supply and Water Quality. 2000. Krakow, Polsko: Polish Association of Sanitary Engineers & Technicians - PZITS, 2000. s. 123-131.
Detail
VIŠČOR, P.; TUHOVČÁK, L.; DVOŘÁK, P. Analýza spolehlivosti vodovodní sítě analytický modul SUPSYS. In Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2000. s. 48 ( s.)ISBN: 80-214-1752- 8.
Detail
 
1999
TUHOVČÁK, L., VIŠČOR, P. Řízení provozu vodárenských systémů a ztrát vody. In XI. Mezinárodní vědecká konference. Neuveden. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 1999. s. 265 ( s.)ISBN: 80-214-1440- 5.
Detail
TUHOVČÁK, L. Snižování podílu vody nefakturované ve vodárenských systémech. In Voda Zlín 1999. Zlín: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 1999. s. 163-169.
Detail
TUHOVČÁK, L., STARA, V., VALKOVIČ, P. Using of new information´ s technologies in open and distance learning. In The learning society and the water- environment. Belgie: European Communities, 1999. s. 305 ( s.)ISBN: 92-828-8308- 6.
Detail
TUHOVČÁK, L., VIŠČOR, P. ŘÍZENÍ PROVOZU VODÁRENSKÝCH SYSTÉMU A ZTRÁT VODY. In XI. Mezinárodní vědecká konference. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 1999. s. 265 ( s.)ISBN: 80-214-1440- 5.
Detail
 
1998
TUHOVČÁK, L. Vývoj a perspektiva zásobování pitnou vodou v ČR. In Aqua ´ 98. Bratislava, Slovenská republika: 1998. s. 52 ( s.)
Detail
VIŠČOR, P., TUHOVČÁK, L. Spolehlivost vodovodních sítí. In Voda Zlín 1998. Zlín: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 1998. s. 97 ( s.)
Detail
TUHOVČÁK, L. Ztráty vody ve vodárenských systémech a integrovaný přístup k jejich snižování. In Praha, Česká republika: CECWI, ČVUT v Praze, 1998. s. 1 ( s.)ISBN: 80-01-01807- 5.
Detail
TUHOVČÁK, L., DVOŘÁK, P. The used methods for master plan of water distribution system in Brno. In Master Plans for Water Utilities. Praha, Česká republika: IWSA, Czech Republic, 1998. s. 59 ( s.)ISBN: 80-238-2460- 0.
Detail
 
1997
TUHOVČÁK, L. Claryfying the Role of the Municipalities. In Investment Oportunities in the Water Industry of CEE. Budapešt, Maďarsko: 1997.
Detail
TUHOVČÁK, L., ŠTANCL, R., ZATLOUKAL, J. On line link GIS with water distribution models. In Water Pipeline Systems. Velká Británie: Antony Rowe Ltd, Chippenham, Wiltshire, 1997. s. 337 ( s.)ISBN: 1-86058-088- 2.
Detail
 
1995
TUHOVČÁK, L., MADĚŘIČ, R. Geografické informační systémy vodovodních sítí. In Aqua ´ 95. Bratislava, Slovenská republika: 1995. s. 62 ( s.)
Detail
 
1994
MADĚŘIČ, R., TUHOVČÁK, L. Dynamický model analýzy průtoků vodovodní sítě. In Vybrané problémy simulačních modelů. Ostrava, Česká republika: VŠB TU Ostrava, 1994. s. 132 ( s.)ISBN: 80-901229-9- X.
Detail