Home Zaměstnanci Ručka Jan

Ústav vodního hospodářství obcí

Celoživotní vzděláváníDesigned by:

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

odborný asistent

Kontakty

tel.:  5 4114 7734 
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

kancelář: Z328


Zaměření

Systémy zásobování pitnou vodou

Tlakové stokové sítě

Měření hydraulických veličin na tlakových trubních sítích - měrné kampaně

Matematické modelování a hydraulická analýza tlakových trubních systémů

Řízené proplachy vodovodních sítí a řízení jakosti vody ve vodárenských systémech

Zajišťuje výuku předmětů

Vědecko-výzkumná činnost a jiná odborná činnost

  • TAČR TA04010023 - Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí (řešitel)
  • TAČR TA02020604 - Nástroje pro prevenci vzniku zákalu ve vodovodních sítích (řešitel)
  • WaterRisk - MŠMT-NPVII: Identifikace,kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou
  • CARE-W - 5. rámcový program EU
  • Aqualingua - Leonardo da Vinci
  • Generel zásobování vodou města Plzně
  • COST C19 - European Science Foundation: Proactive crisis management of urban infrastructure
  • RadWas - MŠMT-COST: Riziková analýza a hodnocení rizik vodárenských distribučních systémů

Publikační činnost

2017
SUCHÁČEK, T.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Možnosti srovnání vodárenských systémů a provozovatelů. SOVAK, 2017, roč. 26, č. 2, s. 9-12. ISSN: 1210-3039.
Detail
 
2016
RUČKA, J.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J. DESIGN OF THE PUMP CONTROLLER OF THE LOW PRESSURE SEWER NETWORK. MM Science Journal, 2016, roč. 6, č. 1, s. 1654-1658. ISSN: 1805-0476.
Detail | WWW
RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T. Risk analysis of the drinking water supply system of the small village. MM Science Journal, 2016, roč. 6, č. 1, s. 1497-1501. ISSN: 1805-0476.
Detail | WWW
ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; RUČKA, J. Design of Test Device for Automatic Pressure Sewerage Control Unit. In Mechatronika 2016. 1. Praha: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. s. 55-60. ISBN: 978-80-01-05882- 4.
Detail | WWW
RUČKA, J.; SUCHÁČEK, T.; ZVEJŠKA, T. Interpretace minimálních nočních průtoků ve vodovodní síti. In VODA ZLÍN 2016. XX. Zlín, ČR: Moravská vodárenská, a.s., 2016. s. 161-166. ISBN: 978-80-905716-2- 4.
Detail
 
2015
RUČKA, J. Generely zásobování vodou. Zlín: Centroprojekt Group, a.s., 2015. s. 1-22.
Detail | WWW
RUČKA, J.; KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O.; SUCHÁČEK, T. Aspects of pressure sewerage system design. MM Science Journal, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 785-789. ISSN: 1803- 1269.
Detail
RUČKA, J. Review Article Risk analysis for UE_LOW operational pressure in intermittent water supply systems - Mzayan Alayoubi. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015.
Detail
 
2014
RUČKA, J.; KOVÁŘ, J. Řízené proplachy vodovodních sítí. In Provoz vodovodů a kanallizací 2014. SOVAK - sdružení oboru vodovodů a kanalizací. Líbeznice, ČR: Medim, spol. s r.o., 2014. s. 105-109. ISBN: 978-80-87140-36- 9.
Detail | WWW
KOVÁŘ, J.; RUČKA, J. Some notes to the using of GA for pump scheduling in real- time regime. In 20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014 (id 22122). Mendel Journal series. 2014. Brno, ČR: VUT, 2014. s. 415-420. ISBN: 978-80-214-4984- 8. ISSN: 1803- 3814.
Detail
KOVÁŘ, J.; RUČKA, J.; ANDRŠ, O. Simulation Modelling of Water- supply Network as Mechatronic System. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 697-700. ISBN: 978-80-214-4817- 9.
Detail
RUČKA, J.; KOVÁŘ, J. Prevention of discoloration events in water distribution systems. In PROCEDIA ENGINEERING, volume 70. Procedia Engineering. Exeter, UK: University of Exeter, 2014. s. 1441-1449. ISSN: 1877-7058.
Detail | WWW
 
2013
RUČKA, J. Navrhování tlakové kanalizace. Městské vody 2013. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2013. s. 83-88. ISBN: 978-80-86020-77- 8.
Detail
KOVÁŘ, J.; RUČKA, J. Software Tool for Calibration of Hydraulic Models of Water- Supply Networks. In Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances. 1. London: Springer, 2013. s. 253-258. ISBN: 978-3-319-02293- 2.
Detail
 
2012
RUČKA, J.; KORABÍK, M.; LIBOSVÁR, D.; KOCŮR, P. Prevence vzniku zákalu ve vodovodní síti města Vsetín. In VODA ZLÍN 2012. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2012. s. 43-46. ISBN: 978-80-260-1468- 3.
Detail
RUČKA, J. Review Article - Undesired events list for intermittent water supply systems - PhD students Ing. Mzayan Alayoubi (Apollo 96998). Brno, ČR: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2012.
Detail
 
2011
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Specifické technické školení _ Vybrané statě z vodárenství. Vybrané statě z vodárenství. 1. Brno: FAST, ÚVHO, Brno, 2011. s. 1-24.
Detail
 
2010
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Využití teorie hodnocení rizik pro prioritizaci investic a provozních opatření v systémech veřejného zásobování pitnou vodou. Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia, 2010, roč. 8, č. 2/ 2010, s. 42-44. ISSN: 1335- 9614.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Využití rizikové analýzy u systémů zásobování pitnou vodou. In Voda Zlín 2010. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2010. s. 21-25. ISBN: 978-80-254-6368- 0.
Detail
RUČKA, J. Riziková analýza vodárenských distribučních systémů. Brno: VÚT FAST Brno, 2010. s. 1-145.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T.; TŘASOŇOVÁ, P. Hodnocení rizik veřejných vodovodů pomocí softwarové aplikace WaterRisk. In Rizika ve vodním hospodářství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2010. s. 127-132. ISBN: 978-80-7204-703- 1.
Detail
 
2009
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Hazard identification and risk analysis of water supply systems. In Strategic Asset Management of Water Supply and Wastewater Infrastructures. 1. Londýn, UK: IWA Publishing, 2009. s. 287-298. ISBN: 1-84339-186- 4.
Detail
RUČKA, J.; TUHOVČÁK, L.; KADLECOVÁ, V. Zákal ve vodovodní síti, metody predikce jeho vzniku a šíření. In Voda Zlín 2009. 1. Zlín: Moravská vodárenská, a.s., 2009. s. 39-44. ISBN: 978-80-254-3935- 7.
Detail
TUHOVČÁK, L.; KOŽÍŠEK, F.; HLAVÁČ, J.; RUČKA, J. Projekt WaterRisk - připravované výstupy řešení. SOVAK, 2009, roč. 18, č. 3, s. 14-15. ISSN: 1210- 3039.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Využití teorie hodnocení rizik pro prioritizaci investic a provozních opatření v systémech veřejného zásobování pitnou vodou. In Pitná voda. 1. Bratislava: Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2009. s. 29-34. ISBN: 978-80-969974-2- 8.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T. Analýza rizik vodárenských systémů. In Provoz vodovodních a kanalizačních sítí. 1. Líbeznice: SOVAK ČR, 2009. s. 47-51. ISBN: 978-80-87140-15- 4.
Detail
 
2008
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; PAPÍRNÍK, V. CASE A4: Implementation of FMECA method in evalution of risks in water supply systems - Czech case study. In Proactive Crisis Management of Urban Infrastructure. 1. Brusel: COST Office, SINTEF, 2008. s. 75-88. ISBN: 978-82-536-1003- 0.
Detail
RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; TUHOVČÁK, L.; MERGL, V. Doporučení pro implementaci Water Safety Plans v zemích EU. SOVAK, 2008, roč. 17, č. 2, s. 6-8. ISSN: 1210-3039.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Risk analysis concepts and methods - detailed methods. In Proactive Crisis Management of Urban Infrastructure. 1. Brusel: COST Office; SINTEF, 2008. s. 30-46. ISBN: 978-82-536-1003- 0.
Detail
 
2007
PAPÍRNÍK, V.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Analýza rizik vodojemů. In Rizika ve vodním hospodářství. 1. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 411-418. ISBN: 978-80-86433-43- 1.
Detail
TUHOVČÁK, L.; KOŽÍŠEK, F.; RUČKA, J.; JUHAŇÁK, T. Identifikace a kvantifikace rizik vodárenských systémů - projekt WaterRisk. In Rizika ve vodním hospodářství. 1. Brno: CERM, 2007. s. 500-506.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Hazard identification and risk analysis of water supply systems. In LESAM 2007. Lisabon, Portugalsko: IWA, 2007. s. 104-104.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; MERGL, V. Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou - projekt WATERRISK. SOVAK, 2007, roč. 16, č. 7- 8, s. 50-52. ISSN: 1210- 3039.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KOŽÍŠEK, F.; HLAVÁČ, J. WaterRisk - riziková analýza systémů zásobování pitnou vodou. In Voda Zlín 2007. Zlín: Zlínská vodárenská, a.s., 2007. s. 27-32. ISBN: 978-80-239-8740- 9.
Detail
 
2006
TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-8.
Detail
TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z. Technical audit of the water distribution network. In 5th IWA World Water Congress - Beijing 2006. Benjing, Čína: IWA, 2006. s. 1-8.
Detail
PRAX, P.; TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Posouzení tlakových poměrů na výtlaku odpadních vod Kobylnice. 2006. s. 1-13.
Detail
TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M.; SVITÁK, Z. Technical audit of the water distribution network. Water Science and Technology, 2006, roč. 6, č. 5, s. 129-138. ISSN: 0273- 1223.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Analýza rizik vodárenských distribučních systémů. In Vodovody, kanalizácie, odpady, malé vodné diela, alternatívne zdroje energie. Tatranská Štrba: STU v Bratislavě, Stavebná fakulta, 2006. s. 23-30. ISBN: 80-232-0270- 7.
Detail
TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-8.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Analýza rizik vodárenských distribučních systémů. In Voda Zlín 2006. Zlín: Zlínská vodárenská, a.s., 2006. s. 19-26. ISBN: 80-239-6523- 9.
Detail
RUČKA, J.; SVOBODA, M. RISK STRUCTURING OF WATER SUPPLY SYSTEMS. In JUNIORSTAV 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 191-194. ISBN: 80-214-3111- 3.
Detail
TUHOVČÁK, L.; SVOBODA, M.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Posuzování technického stavu a plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1-8.
Detail
 
2005
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Small and Medium-Sized Water Suplies: The Czech Republic. In 2nd WEKNOW Conference: Conference Proceedings. Bratislava, Slovenská republika: Kiwa Water Research, 2005. s. 86 ( s.)
Detail
TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Technický audit vodovodní sítě. In VODA ZLÍN 2005. Zlín, Česká republika: 2005. s. 25-31. ISBN: 80-239-4453- 3.
Detail
TUHOVČÁK, L.; KUČERA, T.; RUČKA, J.; SVOBODA, M. Využití metod analýzy rizik pro hodnocení technického stavu vodovodních sítí. In Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2005. s. 133 ( s.)ISBN: 80-01-03272- 8.
Detail
TUHOVČÁK, Ladislav; KUČERA, Tomáš; RUČKA, Jan; SVOBODA, Miroslav. The Technical Audit of Water Distribution Network Using Some of Technical Indicators. 2005.
Detail
TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J. Risk Analysis of Water Distribution Systems. In Security of Water Supply Systems: From Source to Tap. Murter, Chorvatsko: NATO, 2005. s. 1-13.
Detail
RUČKA, J.; TUHOVČÁK, L. Využití neuronových sítí pro predikci poruchovosti vodovodních sítí. In Juniorstav 2005. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 158 ( s.)ISBN: 80-214-2830- 9.
Detail
 
2004
TUHOVČÁK, L.; VALKOVIČ, P.; KUČERA, T.; RUČKA, J. Spolehlivost vodovodních sítí jako kritérium pro plánování rekonstrukcí. In Voda Zlín 2004. Zlín: VaK Zlín, 2004. s. 137 ( s.)
Detail
KUČERA, T.; RUČKA, J. Závěrečná fáze testování modulu ARP pro roční plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In Aktuální problémy vodního hospodářství obcí. Brno, Česká republika: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2004. s. 105 ( s.)ISBN: 80-7204-338- 2.
Detail
TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., VRBKOVÁ, P., VIŠČOR, P. Testing of CARE- W in Brno water distribution network. 2004. s. 1-8.
Detail
TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., SVOBODA, M. Riziková analýza systémů zásobování pitnou vodou. In 4. vodohospodářská konference 2004. Brno: Ústav vodních staveb, FAST, VUT v Brně, 2004. s. 505 ( s.)ISBN: 80-7204-360- 9.
Detail | WWW
CÁSKOVÁ, K., HYÁNKOVÁ, E. JANDORA, J., RUČKA, J. 4. Vodohospodářská konfrence 2004. Sborník příspěvků. 4. Vodohospodářská konfrence 2004. Sešit 6. Brno: 2004. ISBN: 80-7204-360- 9.
Detail
TUHOVČÁK, L., SVOBODA, M., KUČERA, T., RUČKA, J. Hodnocení technického stavu vodovodních sítí. In Provoz vodovodních a kanalizačních sítí. Praha, Česká republika: SOVAK, 2004. s. 231 ( s.)
Detail
 
2003
TUHOVČÁK, L., RACLAVSKÝ, J., RUČKA, J., KUČERA, T. Projekt CARE-W - expertní systém pro plánování rekonstrukcí vodovodních sítí. In 8. konference o bezvýkopových technologiích. Praha, Česká republika: CzSTT, 2003. s. 7 ( s.)
Detail
RUČKA, J., VIŠČOR, P. Testování prototypu Care- W na brněnské vodovodní síti. In Ztráty vody ve vodárenských distribučních systémech. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 113 ( s.)ISBN: 80-7204-301- 3.
Detail
RUČKA, J. Testování prototypu CARE- W. In Problematika vodního hospodářství 2003. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2003. s. 34 ( s.)ISBN: 80-01-02844- 5.
Detail
 
konec.