Home Zaměstnanci Hluštík Petr

Ústav vodního hospodářství obcí

Celoživotní vzděláváníDesigned by:

Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

tajemník Ústavu vodního hospodářství obcí                       
odborný asistent

Kontakty

tel.: 5 4114 7735
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

kancelář: Z317

 

Zaměření

stokování
čištění odpadních vod
odpadové hospodářství
městské inženýrství
hodnocení technického stavu stokových sítí
hodnocení technického stavu čistíren odpadních vod

Zajišťuje výuku předmětů

Vědecko-výzkumná činnost a jiná odborná činnost

 • zpracování znaleckých posudků
  soudní znalec v oboru Vodní hospodářství, Odvětví: Čistota vod, Specializace: Stokování a čištění odpadních vod
 • zpracování odborných posudků
 • hydraulické analýzy stokových systémů a ČOV
 • pasporty stokových sítí (monitoring, kamerové prohlídky)
 • kurzy celoživotního vzdělávání "Stokování a čištění odpadních vod"

Aktuálně řešené projekty

 • TAČR TA04021081, název: "Zpracování technologického postupu eliminace drenážního efektu kanalizací"
 • TAČR TA02020676, název: "Energetická náročnost ČOV a stokových sítí"
 • FAST-S-13-2093, specifický výzkum - Sledování vybraných parametrů odpadní vod pro CFD modelování
 • FAST-S-14-2507, název: Provozování tlakové a podtlakové kanalizace
 • Inovační voucher Jihomoravského kraje - Komplexní metodika hodnocení technického stavu kanalizace
 • Inovační voucher Olomouckého kraje - Posouzení malých aglomerací pomocí softwarového prostředí SWMM
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0301 - CEPRI

Dříve řešené projekty

 • TAČR TA01020311, název: "Využití šedé a dešťové vody v budovách"
 • OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0426 - Operační program vzdělávání pro konkurence schopnost, předmět BP51
 • projekt AMEDEUS 6 rámcový program EU "Accelerate membrane development for urban sewage purification"
 • projekt MPO Tandem "Vývoj malé čistírny odpadních vod se separací kalu ponořeným membránovým modulem"
 • projekt Ministerstva zemědělství "Integrovaný přístup při řešení využití dešťových vod v intravilánu"
 • projekt FRVŠ "Multimediální výukový prohram pro předmět Čištění odpadních vod"
 • Spoluřešitel výzkumného záměru MSM 261100006 - Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů
 • Česko-Slovenská mezinárodní vědeckotechnická spolupráce Integrovaný přístup k řešení odkanalizování míst a obcí aplikací matematických modelů kvality vody v povrchových tocích
 • SV FAST-S-11-68, název: "Měření množství kyslíku v aktivační nádrži"
 • OPVK CZ.1.07/2.2.00/07.0410 - Operační program vzdělávání pro konkurence schopnost, předmět CP56
 • OPVK CZ.1.07/2.4.00/12.0017 - Operační program vzdělávání pro konkurence schopnost, pilotní praxe firmy Asio, s.r.o.
 • a další

Členství v mezinárodních a národních organizacích

 • člen Asociace čistírenských expertů ČR od roku 2000
 • člen CzWA - The Czech Water Association

Publikační činnost

2016
HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; WEIGNER, T. Výzkumná zpráva HS1266N1014 SAKO Brno, a.s. - Optimalizace kalového hospodářství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2016. s. 1-46.
Detail
HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.; MALANÍK, S. Provozování tlakové kanalizace. Brno: VUTIUM, 2016. 150 s. ISBN: 978-80-214-5453- 8.
Detail
DVORSKÝ, T.; VÁCLAVÍK, V.; HLUŠTÍK, P. Waste water treatment in North Moravia and Silesia, from the past to the present. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. 1. Florida: Taylor & Francis Group, 2016. s. 389-394. ISBN: 978-1-138-03224- 8.
Detail | WWW
HLUŠTÍK, P.; VÁCLAVÍK, V.; DVORSKÝ, T. Causes and impacts of dropping water consumption on a wastewater treatment plant. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. 1. Florida: Taylor & Francis Group, 2016. s. 419-424. ISBN: 978-1-138-03224- 8.
Detail | WWW
HLUŠTÍK, P.; ČERVENKOVÁ, M.; HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J. PYROLYSIS IN THE FIELD OF SLUDGE MANAGEMENT AT WASTEWATER TREATMENT PLANTS. In 16th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2016_Energy and Clean Technologies_ Book 4. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 557-564. ISBN: 978-619-7105-63- 6. ISSN: 1314-2704.
Detail
JEDLIČKOVÁ, V.; HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P. Energetické úspory na čistírně odpadních vod v důsledku řízení biologického čištění. In Odpadové vody 2016. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 43-47. ISBN: 978-80-89882-00- 7.
Detail
HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Progresivní technologie zpracování čistírenských kalů. In Odpadové vody 2016. 1. Bratislava: NOI Bratislava pro Asociáciu čistiarenskch expertov Slovenskej republiky, 2016. s. 281-286. ISBN: 978-80-89882-00- 7.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; VEDRA, P. Studie odkanalizování obcí ve vlastnictví VAK Kroměříž. In Městské vody 2016. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2016. s. 103-106. ISBN: 978-80-86020-83- 9.
Detail
HLUŠTÍK, P.; ÚTERSKÝ, M.; VÁCLAVÍK, V.; DVORSKÝ, T. Use of the program SWMM to simulate rainfall runoff from urbanized areas. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. 1. Florida: Taylor & Francis Group, 2016. s. 413-418. ISBN: 978-1-138-03224- 8.
Detail | WWW
 
2015
HLUŠTÍK, P. Recenze na článek doktoranda Daniela Poláška Membránové bioreaktory: Ucpávání a způsoby čištění membrán/ membránových modulů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 258-258.
Detail
HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Výzkumná zpráva HS12557265 SVAK Boskovice Odborné posouzení projektové dokumentace ČOV Jedovnice. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2015. s. 1-85.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Navrhování stokových sítí - Vybrané statě. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, 2015. 90 s. ISBN: 978-80-214-5299- 2.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Greywater recycling in buildings. In 15th International multidisciplinary scientific goeoconference SGEM 2015 - Energy and Clean Technologies. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2015. s. 283-290. ISBN: 978-619-7105-38- 4. ISSN: 1314- 2704.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Inženýrské sítě – eliminace drenážního efektu. Vodovod. info, 2015, roč. 2015, č. 11, s. 1-3. ISSN: 1804- 7157.
Detail | WWW
ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Možnosti posouzení odlehčovacích komor v softwarovém prostředí. In Městské vody 2015. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2015. s. 267-273. ISBN: 978-80-86020-81- 5.
Detail
ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Software environment for the assessment of combined sewer overlows in sewer systems. In 15th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015 - Ecology, Economics, Education and Legislation. International multidisciplinary geoconference SGEM. 1. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2015. s. 455-462. ISBN: 978-619-7105-40- 7. ISSN: 1314- 2704.
Detail
ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Softwarové prostředí pro simulaci odlehčovacích komor. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava, Slovenská republika: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2015. s. 419-426. ISBN: 978-80-89740-08- 6.
Detail
HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Vliv kvality odpadní vody z alternativních způsobů odkanalizování na technologii ČOV. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava, Slovenská republika: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2015. s. 362-366. ISBN: 978-80-89740-08- 6.
Detail
HLUŠTÍK, P. Recenze na článek Odbourávání mikropolutantů na ČOV Mikulov ze sborníku JUNIORSTAV 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 260-260.
Detail
HLUŠTÍK, P. Recenze na článek doktoranda Jakuba Račka na článek Testování prototypu systému využití šedých vod. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 259-259.
Detail
HLAVÍNEK, P.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MACSEK, T.; ÚTERSKÝ, M.; TLAŠEK, M. Výzkumná zpráva HS 12557096 ve věci součinnnosti na vývojovém projektu "SWIMM TRAINER". Brno: Vysoké učení technické v Brně, FAST, Centrum AdMaS, 2015. s. 1-39.
Detail
HLUŠTÍK, P.; JEDLIČKOVÁ, V. Biological pond in the village Krumsin. In JUNIORSTAV 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 256-263. ISBN: 978-80-214-5091- 2.
Detail
 
2014
HLUŠTÍK, P. Recenze na článek Ing. Jakuba Račka Možnosti aplikace systémů využití šedých vod ve vybraných prádelnách - 108070. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014.
Detail
KUDRNOVÁ, E.; HLUŠTÍK, P. Návrh hodnocení technických ukazatelů pro stokové systémy. TZB- info, 2014, roč. 16., č. 5., s. 1-9. ISSN: 1801- 4399.
Detail
HLUŠTÍK, P. Nabídka poskytnutí znalostí pro QIM Atelier, s.r.o. - Inovační voucher Jihomoravského kraje - Výzva 2013. Brno: Ústav vodního hospodářství obcí, 2014. s. 1-3.
Detail
ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Technické ukazatele energetické náročnosti čistíren odpadních vod. In Městské vody 2014. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2014. s. 175-182. ISBN: 978-80-86020-79- 2.
Detail
JEDLIČKOVÁ, V.; HLUŠTÍK, P. Návrh intenzifikace biologických rybníků sloužících pro čištění odpadních vod. In Městské vody 2014. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2014. s. 257-265. ISBN: 978-80-86020-79- 2.
Detail
JEDLIČKOVÁ, V.; HLUŠTÍK, P. Intenzifikace čistírny odpadních vod. In Aktuální vodohospodářské problémy. 1. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostava, 2014. s. 40-47. ISBN: 978-80-248-3541- 9.
Detail
ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P. Technické ukazatele energetické náročnosti čistíren odpadních vod. In Aktuální vodohospodářské problémy. 1. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 48-57. ISBN: 978-80-248-3541- 9.
Detail
ÚTERSKÝ, M.; HLUŠTÍK, P. Návrh technických ukazatelů energetické náročnosti čistíren odpadních vod. Vodovod. info, 2014, roč. 2014, č. 12, s. 1-7. ISSN: 1804- 7157.
Detail | WWW
HLUŠTÍK, P. Recenze na článek Ing. Daniela Poláška Anaerobní membránové bioreaktory - Nadějná technologie s významnou budoucností? - 107440. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014.
Detail
HLUŠTÍK, P. Recenze na článek Ing. Daniela Poláška Redukce dusičnanů z odpadních vod pomocí membránového biofilmového reaktoru - 108069. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2014.
Detail
 
2013
RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Energetická náročnost ČOV a stokových sítí. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. 1. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2013. s. 344-349. ISBN: 978-80-89062-94- 2.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. In enviBUILD BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2012. 1. Zurich-Durnten, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2013. s. 195-198. ISBN: 978-3-03785-596- 6.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Energetická náročnost čistíren odpadních vod a stokových sítí. 12. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Košice: ELSEWA s.r.o., 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-89385-27- 0.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. Advanced Materials Research, 2013, roč. 649, č. 649, s. 195-198. ISSN: 1022- 6680.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. AMR - Advanced Materials Research, 2013, roč. 649, č. 649, s. 195-198. ISSN: 1662- 8985.
Detail
VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; RACLAVSKÝ, J. Využití šedé vody ve zdravotních instalacích. Český instalatér, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 14-17. ISSN: 1210- 695X.
Detail
KUDRNOVÁ, E.; HLUŠTÍK, P. Návrh hodnocení technických ukazatelů pro stokové systémy. 12. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Košice: ELSEWA s.r.o., 2013. s. 1-9. ISBN: 978-80-89385-27- 0.
Detail
HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J.; RAČEK, J. Analýza využití šedých vod pro VŠ koleje v Brně. 12. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Košice: ELSEWA s.r.o., 2013. s. 1-9. ISBN: 978-80-89385-27- 0.
Detail
 
2012
RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR. SOVAK, 2012, roč. 21., č. 2., s. 10-11. ISSN: 1210- 3039.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. Vodní hospodářství, 2012, roč. 62., č. 2, s. 65-68. ISSN: 1211- 0760.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P. Energetická náročnost ČOV a stokových sítí. In Městské vody 2012. 1. Brno: ARDEC, s.r.o., 2012. s. 137-140. ISBN: 978-80-86020-75- 4.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; VRÁNA, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; BARTONÍK, A. Greywater and rainwater management in buildings. In Buildings and environment 2012. 1. Brno: Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 269-272. ISBN: 978-80-214-4505- 5.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; MARKOVÁ, L.; DOLEŽAL, O. Navrhování stokových sítí a ČOV pro obce do 2 tisíc obyvatel - Venkovní podtlakové systémy stokových sítí. 1. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2012. 76 s. ISBN: 978-80-214-4665- 6.
Detail
HLAVÍNEK, P.; POLÁŠEK, D.; HLUŠTÍK, P. Využití membránových bioreaktorů pro čištění průmyslových odpadních vod. In 44. konferencia vodohospodárov v priemysle. 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Katedra mapovania a pozemkových úprav, 2012. s. 124-133. ISBN: 978-80-227-3809- 5.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. In 11. Zdravotno-technické stavby - malé vodné diela - krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, 2012. s. 189-193. ISBN: 978-80-89385-22- 5.
Detail
 
2011
BIELA, R.; RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Problematika využití šedých a dešťových vod v budovách. In Vodní systém měst zatížený významnými antropogenními změnami. 1. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2011. s. 16-21. ISBN: 978-80-01-04819- 1.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; BIELA, R.; RAČEK, J. Hospodaření s šedou a dešťovou vodou v budovách. In 10. Zdravotno-technické stavby - Malé vodné diela - Krajina a voda. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, 2011. s. 213-219. ISBN: 978-80-89385-17- 1.
Detail
HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; POTUŽÁK, I. Měření propustnosti štítových česlí. In Městské vody 2011. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2011. s. 151-157. ISBN: 978-80-86020-73- 0.
Detail
RACLAVSKÝ, J.; BIELA, R.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J. Využití šedých a dešťových vod v budovách - projekt TAČR. In Sanhyga 2011. 1. Piešťany: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, 2011. s. 97-100. ISBN: 978-80-89216-42- 0.
Detail
 
2010
HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P. Zkušenosti s hospodařením s dešťovými vodami v ČR. In Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou 9. Zdravotno-technické stavby-Malé vodné diela- Krajina a voda. 1. Košice: Elsewa, 2010. s. 1-2. ISBN: 978-80-89385-11- 9.
Detail
 
2009
HLUŠTÍK, P.; KUČERA, T. Průzkum a vyhodnocení technického stavu stokové sítě v obci Dolní Bojanovice. In Současná problematika vodního hospodářství měst a obcí. 1. Brno: VUT v Brně FAST ÚVHO, 2009. s. 27-32. ISBN: 978-80-214-3862- 0.
Detail
VILÍM, D.; HLUŠTÍK, P.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J. Vývoj balené MBR ČOV v rámci EU projektu Amedeus. Vodní hospodářství, 2009, roč. 59, č. 1, s. 7-10. ISSN: 1211- 0760.
Detail
HLAVÍNEK, P.; VILÍM, D.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P. Development of containerised turn- key MBR plants. In Final MBR- Network Workshop. 1. Berlin: MBR- Network, 2009. s. 57-58. ISBN: 978-3-9811684-5- 7.
Detail
HLUŠTÍK, P.; RACLAVSKÝ, J. Vyhodnocení technického stavu kanalizačních sítí. In AQUA 2009. 1. Bratislava: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 2009. s. 37-42. ISBN: 978-80-227-3157- 7.
Detail
 
2008
VILÍM, D.; HLAVÍNEK, P.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P. Vývoj MBR - mezinárodní výzkumný projekt AMEDEUS. In Nové trendy v čistírenství. 1. Tábor: ENVI- PUR, 2008. s. 24-31. ISBN: 978-80-254-3089- 7.
Detail
 
2007
HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; DVOŘÁKOVÁ, D.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J.; HLUŠTÍK, P.; BERÁNEK, J. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. 1. 1. Brno: Ardec, 2007. 164 s. ISBN: 80-86020-55- X.
Detail
HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; HLUŠTÍK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; KUBÍK, J.; DVOŘÁKOVÁ, D. Hospodaření s dešťovými vodami v době nastupujícího globálního oteplování. In Odpadní vody 2007. Brno: AČE ČR, 2007. s. 105-110. ISBN: 978-80-239-9618- 0.
Detail
HLUŠTÍK, P. Definice základních pravidel užívání dešťových vod v intravilánu. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. Brno: Ardec, s.r.o., 2007. s. 79-86. ISBN: 80-86020-52- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P.; PRAX, J.; SKLENÁROVÁ, T.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J.; DVOŘÁKOVÁ, D. Nové cesty pro dešťové vody. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. 1. Brno: Ardec, s.r.o., 2007. s. 5-10. ISBN: 80-86020-52- 5.
Detail
 
2006
HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J.; POLÁŠKOVÁ, K.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T. Nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaném území. In Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích. Ardec, s.r.o., 2006. s. 83-90. ISBN: 80-86020-49- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P.; MIČÍN, J.; PRAX, P.; MIFEK, R.; HLUŠTÍK, P. Stokování a čištění odpadních vod. Stokování a čištění odpadních vod. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 1-274.
Detail
KUČERA, T.; RACLAVSKÝ, J.; PRAX, P.; HOLMA, D.; HLUŠTÍK, P. Projekt vodní hospodářství obcí. Projekt vodní hospodářství obcí. 1. Brno: VUT v Brně, FAST, 2006. s. 1-206.
Detail
HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; HLUŠTÍK, P.; SKLENÁROVÁ, T.; POLÁŠKOVÁ, K.; KUBÍK, J. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. Vodní hospodářství, 2006, roč. 56, č. 5, s. 163-165. ISSN: 1211- 0760.
Detail
HLAVÍNEK, P.; PRAX, P.; SKLENÁROVÁ, T.; KUBÍK, J.; POLÁŠKOVÁ, K.; HLUŠTÍK, P. Retence dešťových vod. Vodní hospodářství, 2006, roč. 56, č. 7, s. 230-233. ISSN: 1211- 0760.
Detail
 
2005
HLAVÍNEK, Petr; SKLENÁROVÁ, Tatiana; HLUŠTÍK, Petr. Integrovaný přístup při řešení využití dešťových vod v intravilánu. In Nové trendy ve zdravotním a ekologickém inženýrství po vstupu do EU. Bedřichov: ČVUT v Praze, 2005. s. 49-54. ISBN: 80-01-03272- 8.
Detail
HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; KUBÍK, J. Využití retence dešťových vod v městském odvodnění. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Stará Lesná: 2005. s. 390-397. ISBN: 80-89062-42- 3.
Detail
HLAVÍNEK, P., SKLENÁROVÁ, T., HLUŠTÍK, P. Úloha retence dešťových vod v nové koncepci městského odvodnění. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVHO, 2005. s. 293-296. ISBN: 80-86020-46- 0.
Detail
 
2003
HLUŠTÍK, P. Dosazovácí nádrž za deště. In Problematika vodního hospodářství 2003. Praha, Česká republika: ČVUT v Praze, 2003. s. 56 ( s.)ISBN: 80-01-02844- 5.
Detail
HLAVÍNEK, P.; JÁNOŠOVÁ, B.; UHMANNOVÁ, T.; HLUŠTÍK, P. Kvantitativní a kvalitativní parametry znovu- užití odpadních vod. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2003. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, ÚVHO, 2003. s. 185 ( s.)ISBN: 80-86020-41- X.
Detail
HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; ŠULCOVÁ, V. Čistírna odpadních vod za deště. In Odpadní vody - WASTEWATER 2003. Praha, Česká republika: AČE ČR, 2003. s. 415-418. ISBN: 80-239-0573- 2.
Detail
HLAVÍNEK, P.; HLUŠTÍK, P.; ŠULCOVÁ, V. ČOV za deště. In Odvodnění urbanizovaných území koncepční přístup. 1. Brno, Česká republika: Noel 2000, s.r.o., 2003. s. 203-215. ISBN: 80-86020-39- 8.
Detail
 
2002
HLUŠTÍK, P. Anorganické a organické sloučeniny v splaškových odpadních vodách. In Problematika vodního hospodářství. Praha: ČVUT Praha, katedra zdravotního inženýrství, 2002. s. 33 ( s.)ISBN: 80-01-02644- 2.
Detail
HLUŠTÍK, P. Anorganické a organické sloučeniny v splaškových odpadních vodách. In Problematika vodního hospodářství. ČVUT v Praze, Fakulta stavební: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2002. s. 33 ( s.)ISBN: 80-01-02644- 2.
Detail
HLUŠTÍK, P. Původ znečištujících látek splaškových odpadních vod. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV. Brno: NOEL 2002, 2002. s. 207 ( s.)ISBN: 80-86020-38- X.
Detail
HLUŠTÍK, P. Anorganické a organické sloučeniny ve splaškových vodách a průmyslových odpadních vodách. In Aktuálné problémy vodného hospodárstva obcí. Bratislava: Stavební fakulta STU v Bratislavě, 2002. s. 173 ( s.)ISBN: 80-227-1793- 2.
Detail
 
2001
HLUŠTÍK, P., ŠULCOVÁ, V. Stanovení spolehlivosti čistírny odpadních vod a jejích technologických prvků. In Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2001. Brno, ČR: VUT, FAST, ÚVHO, 2001. s. 155 ( s.)ISBN: 80-86020-33- 9.
Detail
HLUŠTÍK, P. Čistírny odpadních vod a jejich spolehlivost. In Voda a životní prostředí. Brno, ČR: VUT FAST, ÚVHO, 2001. s. 5 ( s.)ISBN: 80-86020-35- 5.
Detail
HLUŠTÍK, P., ŠULCOVÁ, V. Spolehlivost čistíren odpadních vod. In Odpadní vody - Wastewater 2001. Praha: AČE ČR, 2001. s. 485 ( s.)ISBN: 80-238-6917- 5.
Detail
HLUŠTÍK, P., ŠULCOVÁ, V. Spolehlivost čistíren odpadních vod. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno, ČR: Akademické nakladatelství CERM s.r.o. Brno, 2001. s. 103 ( s.)ISBN: 80-214-2033- 2.
Detail
HLUŠTÍK, P., ŠULCOVÁ, V. Spolehlivost čistíren odpadních vod. In Odpadní vody - WASTEWATER 2001. Praha, Česká republika: AČE ČR, 2001. s. 485 ( s.)ISBN: 80-238-6917- 5.
Detail
ŠULCOVÁ, V., HLUŠTÍK, P. Spolehlivost čistíren odpadních vod. In Mezinárodní vodohospodářské kolokvium. Brno: VUT v Brně, FAST, VST, 2001. s. 103 ( s.)ISBN: 80-214-2033- 2.
Detail