Home Výzkum Ukončené projekty - národní
Ukončené projekty - národní
Testování navrhované metodiky hodnocení technického stavu vodovodů

2015

 
Softwarové prostředí pro posuzování odlehčovacích komor na stokové síti

2015

 
Řízení procesu nitrifikace a denitrifikace na ČOV

2015

 
Komplexní metodika hodnocení technického stavu kanalizace pro firmu AgPol, s.r.o., Olomouc - inovační voucher

2014 - 2015

 
Využití šedé a dešťové vody v budovách

2011 - 2013

 
Sledování vybraných parametrů odpadní vody pro CFD modelování

2013 - 2015

 
Posuzování zranitelnosti veřejných vodovodů

2011 - 2013

 
Návrh metodiky hodnocení technického stavu vybraných prvků vodovodů

2013

 
Nabídka poskytnutí znalostí pro Vodovody a kanalizace Zlín a.s. - Prototyp softwarové aplikace TAPS

2013

 
INOBA (OP VK)

2011 - 2013

 
Optimalizace funkce odlehčovacích komor

2013

 
Metodika technického auditu vodárenské infrastruktury měst a obcí

2013 - 2015

 
Nabídka poskytnutí znalostí pro ČKV Praha

2012 - 2013

 
Nabídka poskytnutí znalostí pro QIM Atelier, s.r.o.

2013 - 2014

 
Posouzení malých aglomerací pomocí softwarového prostředí SWMM pro firmu AgPol, s.r.o., Olomouc - inovační voucher

2014 - 2015

 
Monitoring a optimalizace tlakových poměrů vodovodních sítí - vodovod Střelná pro firmu CENTROPROJEKT GROUP a.s. - inovační voucher Zlínského kraje

2014

 
Nástroje pro prevenci vzniku zákalu ve vodovodních sítích

2012 - 2014

 
Energetická náročnost ČOV a stokových sítí

2012 - 2014

 
Nabídka poskytnutí znalostí pro BVaK

2011 - 2012

 
Nabídka poskytnutí znalostí pro ENVI-PUR, s.r.o., Praha

2011 - 2012

 
Energetická optimalizace kalového hospodářství na ČOV

2011

 
Progresivní metody úpravy vody a jejich účinnost

2011 - 2012

Attachments:
FilePopisFile sizeLast modified
Download this file (poster_arsen_A3.pdf)Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstranění arsenu i jiných prvků z voposter144 Kb29.5.2012 14:23
 
Optimalizace návrhu stokových sítí a ČOV pro obce do 2 tisíc obyvatel

2011 - 2012

 
Development of a Neural Model for Forecasting Residual Chlorine Decay

2011

 
Odstraňování specifických látek ze zdrojů pitné vody

2012 - 2014

 
Strana 1 z 2