Home Výzkum Využití pilotní jednotky AOP k odstranění chemického znečištění ve vodě
Využití pilotní jednotky AOP k odstranění chemického znečištění ve vodě

Název projektu

Využití pilotní jednotky AOP k odstranění chemického znečištění ve vodě

Zadavatel

Interní grantová agentura VUT - Specifický výzkum

Evidenční číslo

FAST-J-16-3424

Odpovědný řešitel

Ing. Michal Úterský

Doba řešení

1.4.2016 - 31.12.2016

Abstrakt

Cílem navrhovaného projektu bude zpracovat problematiku pokrokových oxidačních procesů používaných v čištění odpadních vod k odstraňování mikropolutantů. Dalším cílem bude poloprovozní testování odstranitelnosti vybraných mikropolutantů pomocí vybraných pokrokových oxidačních procesů na bázi ozonu za využití pilotní jednotky AOP.