Home Výzkum Stanovení závislosti spotřeby vody různých odběratelů na tlaku ve vodovodní síti
Stanovení závislosti spotřeby vody různých odběratelů na tlaku ve vodovodní síti

Název projektu

Stanovení závislosti spotřeby vody různých odběratelů na tlaku ve vodovodní síti

Zadavatel

Interní grantová agentura VUT - Specifický výzkum

Evidenční číslo

FAST-J-16-3551

Odpovědný řešitel

Ing. Tomáš Sucháček

Doba řešení

1.4.2016 - 31.12.2016

Abstrakt

Podstatou projektu je provedení měření závislosti spotřeby vody na tlaku ve vodovodní síti u různých typů odběratelů, matematický popis této závislosti a následná aplikace v rámci disertační práce.