Home Výzkum Odstraňování antibiotik z komunálních odpadních vod pomocí technologie pokrokových oxidačních procesů (AOP)
Odstraňování antibiotik z komunálních odpadních vod pomocí technologie pokrokových oxidačních procesů (AOP)

Název projektu

Odstraňování antibiotik z komunálních odpadních vod pomocí technologie pokrokových oxidačních procesů (AOP)

Zadavatel

Interní grantová agentura VUT - Specifický výzkum

Evidenční číslo

FAST-J-16-3547

Odpovědný řešitel

Ing. Tomáš Macsek

Doba řešení

1.4.2016 - 31.12.2016

Abstrakt

Projekt je zaměřen na odstraňování vybraných perzistentních druhů antibiotik z komunálních odpadních vod pomocí technologie pokrokových oxidačních procesů (AOP).