Home Výzkum Vývoj optimalizační modelů veřejných systémů zásobování pitnou vodou
Vývoj optimalizační modelů veřejných systémů zásobování pitnou vodou

Název projektu

Vývoj optimalizační modelů veřejných systémů zásobování pitnou vodou

Zadavatel

Interní grantová agentura VUT - Specifický výzkum

Evidenční číslo

FAST-S-16-3730

Odpovědný řešitel

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

Doba řešení

1.4.2016 - 31.12.2016

Abstrakt

Podstatou projektu je návrh, využití a implementace optimalizačních modelů vodárenských distribučních systémů (WDS), jejich ověření v laboratorních podmínkách i na reálných vodárenských systémech se zapojením posluchačů doktorského a magisterského studijního programu.