Home Výzkum Sledování účinnosti odstraňování mikroznečištění vodárenskými procesy
Sledování účinnosti odstraňování mikroznečištění vodárenskými procesy

Název projektu

Sledování účinnosti odstraňování mikroznečištění vodárenskými procesy

Zadavatel

Interní grantová agentura VUT - Specifický výzkum

Evidenční číslo

FAST-S-15-2701

Odpovědný řešitel

Ing. Renata Biela, Ph.D.

Doba řešení

1.4.2015 - 31.12.2017

Abstrakt

Podstatou navrhovaného projektu bude sledování účinnosti odstraňování vybraných mikropolutantů a některých kovů z vody vodárenskými procesy, které budou simulovány v laboratoři Ústavu vodního hospodářství obcí. Surová voda bude odebírána buď z konkrétního zdroje s obsahem daného znečištění (pesticidy, farmaka, kovy, apod.) nebo připravena v laboratoři jako voda modelová. Odstraňování znečištění bude sledováno především při procesu koagulace a filtrace, a to s využitím nejnovějších koagulantů a filtračních materiálů.